Ozdravný pobyt dětí českých krajanů 2017, 4  Organizátoři projektu z předchozích let, foto J. Lón.   Účasníky ozdravného pobytu potěšilo několik vzácných návštěv; děti je vřele přivítaly a překvapily je pásmem, v němž předvedly, čemu se naučily v krajanských spolcích na Ukrajině a v průběhu ozdravného pobytu zde v Jeseníkách.
     Nejprve za dětmi přijeli vedoucí realizačních týmů, kteří v rámci Česko - ruské společnosti projekt zajišťovali v uplynulých 26 letech: M. Bouška, M. Čurdová, J. Grünbauer, A. Hlavešová, V. Kopa, M. Krupička, J. Láznička, A. Martinková, E. Mořkovská; nemocným manželům Hercovým zaslaly děti svůj pozdrav písemně.Foto J. Lón, z leva ředitel projektu T. Lukavský, vedoucí pobytu J. Lónová, hejtman Olomouckého kraje, L. Okleštěk, vedoucí skupiny krajanů L. Podhajská
     Další den na veřejnou presentaci projektu mezi děti přijeli hejtman a krajský zdravotní rada Olomouckého kraje, statutární místostarosta Šumperka, starostové Uničova, Oskavy a Troubelic, místostarostka Nového Malína, předseda správní rady České nadace 2000 a  další hosté. Hudebním pozdravem děti potěšil i předseda České rady Česko - ruské společnosti. Foto všech účastníků popbytu a hostů prezentace zde.