Současné události


VÝSTAVA O VOLGOGRADU V OSTRAVĚ

Z vernisáže, zleva doc. T. Galynina, CSc. (ORD),  PhDr. Zdeněk Sladovník (vedoucí zahraničního odd. Statutárního města Ostrava) a Sergej Zubkevič
Výstavu "Volgograd, družební město Ostravy" připravily pod záštitou Statutárního města Ostrava městská rada Česko - ruské společnosti a občanské sdružení Ostravský ruský dům. Výstava je součástí projektu „Volgograd v Ostravě" a veřejnosti je přístupná od 2. do 30. dubna 2013 ve vestibulu Nové radnice v Ostravě.
     Výstavu 2. dubna zahájili představitelé ČRS, ORD a Statutárního města Ostrava, slavnostní atmosféru vernisáže umocnil svým minirecitálem operní pěvec Sergej Zubkevič.

     Článek o výstavě publikuje též statutární město Ostrava na svých stránkách.  


Publikováno 15. 4. 2013 12:44

RUSKÉ JARO NA MORAVĚ

Pátý ročník festivalu "Ruské jaro na Moravě" se uskuteční v období od 28. března do 31. května 2013. Program ZDE:

Program Ruské jaro na Moravě 2013


Publikováno 15. 4. 2013 12:33

Koncert Dětské umělecké školy M.A. Balakireva

foto: I. Kuzněcová
Dlouhodobý projekt rusko-české kulturní spolupráce „Balakirevská sezona v Praze“ zahájil 26. března 2013 ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze koncert Dětské umělecké školy M. A. Balakireva z Moskvy. Koncert připravilo Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR společně s Česko-ruskou společností, o.s. a Střední školou při Velvyslanectví RF v ČR.
     Žáci choreografického oddělení školy ze 4. až 11. tříd vystoupili s originálním programem, v němž divákům předvedli kompozice ze známých baletů (Louskáček, Koníček Hrbáček, Labutí jezero, Coppélia) a lidové tance řady národů. Vystoupení mladých umělců bylo srdečně přijato a publikum je ocenilo bouřlivým potleskem.


Publikováno 12. 4. 2013 20:20

Čeští krajané na Kavkaze

     Zajímavou přednášku předsedkyně novorossijského Kulturně osvětového českého klubu Mateřídouška (RF) Iriny Treťjakovové uspořádala 21. ledna 2013 Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR v Praze.
     Paní Treťjakovová krásnou a plynulou češtinou seznámila přítomné odborníky, studenty i další veřejnost s historií české menšiny na severním Kavkaze a s bohatou činností krajanského spolku Mateřídouška. Představila též publikaci Vladimíra Pukiše „Češi severního Kavkazu: léta a osudy (1868–2010)“ (první a dosud jediná současná monografie věnovaná krajanům této oblasti, vydaná za finanční podpory MZV ČR). Závěrem příjemného setkání zaznělo v podání krajanského pěveckého souboru Kytice několik českých písní, které se dodnes v Kirillovce zpívají.
     Více o krajanském spolu Mateřídouška se můžete dozvědět zde:

http://materidouska.eu/


Publikováno 22. 1. 2013 15:01

Republikové shromáždění zástupců Česko - ruské společnosti

Zástupci Česko - ruské společnosti, o.s. z celé České republiky se sešli v sobotu 26. května 2012 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na Republikovém shromáždění. Projednali a schválili Zprávu o činnosti Česko - ruské společnosti, o.s. v letech 2006 - 2011, Zaměření činnosti na další období a zprávu revizní komise.
     Jménem mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v České republice pozdravil Republikové shromáždění A. V. Kuzněcov, rada Velvyslanectví RF v ČR. Po následující diskusi, ve které vystoupilo 13 účastníků, proběhly volby do České rady (byla zvolena v počtu 29 členů) a Revizní komise (zvoleni byli 4 členové a 2 náhradníci).
Republikové shromáždění zřídilo funkci čestného předsedy ČRS a ustavilo do ní ing. Vladimíra Remka.
      Na ustavujícím zasedání České rady byl jejím předsedou zvolen Tomáš Lukavský, 1. místopředsedou Josef Holouš, místopředsedou Karel Šesták. Výkonný výbor byl zvolen ve složení: A. Bílek, J. Bína, J. Holouš, J. Klapka, T. Lukavský, F. Navrátil, K. Šesták a J. Šlézar. Revizní komise svým předsedou zvolila Pavla Jurke.

Zaměření činnosti na další období
zpráva o činnosti ČRS 2006-2011


Publikováno 1. 8. 2012 21:37

Ocenění pro Český rozhlas 7 - Radio Praha

CRo7[1].png
Český rozhlas 7 - Radio Praha obdržel čestný diplom vlády Ruské federace za významný vklad k udržování ruského jazyka a kultury. Ocenění udělované každoročně několika zahraničním médiím vycházejícím nebo vysílajícím v ruském jazyce převzal 15. června 2011 vedoucí ruské redakce Radia Praha Libor Kukal.
Blahopřejeme.

více zde
a zde


Publikováno 13. 7. 2011 11:43

Poselství carských a císařských kurýrů

Zde si můžete stáhnout ve formátu RTF/ZIP knihu Poselství carských a císařských kurýrů (166 kB).

poselstvi.rtf


Publikováno 5. 11. 2010 9:58

Vztahy české a ruské literární avantgardy

Zde si můžete stáhnout ve formátu PDF/ZIP publikaci Vztahy české a ruské literární avantgardy (883 kB).

avantgarda.zip


Publikováno 5. 11. 2010 9:56

CD a MC Večerní zvon

Marcenko.jpg
Na dotazy čtenářů sdělujeme, že CD a MC Nikolaje Marčenka "Večerní zvon" jsou k dostání na České radě Česko - ruské společnosti, V Závětří 4, Praha 7, tel. 266 791 700.


Publikováno 5. 11. 2010 9:49