Současné události


Republikové shromáždění zástupců Česko - ruské společnosti, z.s.

     Zástupci Česko - ruské společnosti, z.s. z celé České republiky se sešli v sobotu 27. května 2017 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na Republikovém shromáždění. Projednali a schválili Zprávu České rady o činnosti spolku od minulého shromáždění (tj. 2012 až 2016) a záměrech pro další období a zprávu Revizní komise.
     Jménem mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v České republice pozdravil Republikové shromáždění Leonid Gamza, rada Velvyslanectví RF v ČR a ředitel RSVK v Praze.

DSC_0313.jpg

     Po následující diskusi, ve které vystoupilo 16 účastníků, proběhly volby do České rady (byla zvolena v počtu 22 členů) a Revizní komise (zvoleno bylo 6 členů a 2 náhradníci).
     Na ustavujícím zasedání České rady byl jejím předsedou zvolen Jiří Klapka, 1. místopředsedou Josef Bína a dalšími členy výkonného výboru V. Klausová, A. Kocman, R. Kublín, J. Maksoudová a R. Vlček. Revizní komise svým předsedou zvolila Pavla Jurkeho, místopředsedkyni Jaromíru Michálkovou.

Zpráva o činnosti spolku v letech 2012 - 2016


Publikováno 31. 5. 2017 13:46

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Česko - ruské společnosti za rok 2016 ke stažení zde.


Publikováno 31. 5. 2017 9:41

Jubileum první kosmonautky světa

První kosmonautka světa Valentina Těreškovová a dlouholetá předsedkyně Ruského centra mezinárodní vědecké a kulturní spolupráce (Roszaruběžčentr)  oslavila 6. 3. 2017 osmdesátiny.
Oslavenkyni blahopřál prezident Vladimir Putin a poslanci ruského parlamentu. Generálmajorka Valentina Těreškovová  je poslankyní Státní dumy a místopředsedkyní jejího zahraničního výboru.
Česko-ruská společnost se ke gratulacím připojila videopozdravem natočeným Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Ohlasy v českém a slovenském tisku: lidovky.czblesk.cz a noveslovo.sk

medaile.jpg

Publikováno 15. 3. 2017 21:38

Festival Ars poetica - Puškinův památník

KRAJSKÁ KOLA A CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 51. ROČNÍKU FESTIVALU
ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

Liberecký kraj

 15.3.2017

Gymnázium F.X. Šaldy Liberec

 

Hradecký a Pardubický kraj

 30.3.2017

Univerzita Hradec Králové

 

Plzeňský kraj

 31.3.2017

Západočeská univerzita Plzeň

 

Ústecký kraj

   4.4.2017

Divadlo Karla Hynka Máchy Litoměřice

 

Olomoucký kraj

   5.4.2017

Obchodní akademie Mohelnice

 

Moravskoslezský kraj

   7.4.2017

Kino K3 Bohumín

 

Praha a Středočeský kraj

 12.4.2017

Ruské středisko vědy a kultury Praha

 

Jihomoravský kraj

 29.4.2017

Pedagogická fakulta MU Brno

 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA

   6.6.2017

Ruské středisko vědy a kultury Praha

 


Publikováno 10. 3. 2017 1:47

Festival Ars poetica - Puškinův památník – 51. ročník

byl zahájen na  22. celostátním rusistickém semináři, který se konal ve dnech 30. září –  1.  října 2016 v Praze. Mezi jeho pořadateli byla tradičně i Česko-ruská společnost. Předmětem zájmu účastníků bylo mimo jiné i   mapování historie této naší nejstarší umělecké přehlídky v ruském jazyce, průběh jubilejního 50. ročníku i perspektivy jejího rozvoje. Řada zúčastněných připravuje vystoupení svých žáků a studentů, kteří se dlouhodobě umísťují na předních místech.
Pokyny k organizaci festivalu ke stažení zde.
Přihláška k účasti ke stažení zde.

e28624b8391c8c5b88dcf74f07a4efee.jpg

Publikováno 12. 1. 2017 11:20

Úspěch festivalu Ars poetica - Puškinův památník

Významné ocenění - Speciální cena I. ročníku Stříbrného lukostřelce - byla udělena České asociaci rusistů a Česko-ruské společnosti, za přehlídku v recitaci a zpěvu děl ruských autorů v ruském jazyce - Festival ARS POstribrny_lukostrelec_cr.jpgETICA - Puškinův památník. Mezinárodní odborná rada ocenila skutečnost, že se jedná se o nejstarší přehlídku svého druhu v Evropě, které se za 50 let její existence zúčastnilo několik milionů recitátorů a zpěváků. Slavnostní předání Cen I. ročníku Stříbrného lukostřelce se uskutečnilo pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana 3. listopadu 2016 v pražském Obecním domě. Laureáti jednotlivých kategorií. Informace o akci zde.


Publikováno 12. 11. 2016 23:12

Ruská píseň

Městská rada Česko - ruské společnosti v Ostravě zve na koncert třetího ročníku „Ruská píseň“, který se uskuteční v pátek 4. listopadu 2016 od 17 hodin ve společenském sále Zámku Poruba. Vystoupí čeští a ruští umělci a vítězové soutěže Ars poetica. Pozvánka zde.


Publikováno 24. 10. 2016 19:40

Eduard Nápravník

Ke 100. výročí úmrtí dirigenta Eduarda Nápravníka připravila Česko - ruská společnost v Praze komponovaný program "Velevážený pane kapelníku". Zájemce zveme na středu 26. října od 16. hodin do Klubu Česko - ruské společnosti  v Praze - Holešovicích. Pozvánka zde.


Publikováno 12. 10. 2016 22:35

Přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborů

Česko - ruská společnost v Příbrami srdečně zve na koncert, v němž 19. října od 14 hodin v aule základní školy na Jiráskových sadech v Příbrami  vystoupí bulharské, české a ruské soubory a jako host houslový virtuos Alexander Shonert. Pozvánka zde.


Publikováno 12. 10. 2016 22:27

Celostátní rusistický seminář

   Tradiční seminář, pořádaný po dvacáté druhé katedrou rusistiky a lingvodidkatiky PedF UK společně s Česko-ruskou společností, z.s. a Českou asociací rusistů se konal 30. září a 1. října 2016 v kongresových prostorách pražského hotelu Pyramida a v aule Pedagogické fakulty. Tato vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP. Zúčastnilo se jí 50 vyučujících ruského jazyka všech typů a stupňů škol nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska.
   Pro účastníky semináře byl připraven zajímavý a tematicky různorodý program. S příspěvky vystoupili (v pořadí dle programu): PhDr. Jana Sováková, CSc., Mgr. Michaela Pešková, CSc., Mgr. Klaudia Eibenová, Mgr. Jiří Klapka, Mgr. Stanislav Korityák, Mgr. Veronika Kaplanová, doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., PhDr. Pavel Moravec, doc. Liudmila Valová, CSc. a Mgr. Svatava Rumpelová.
   Doprovodným programem semináře byly koncerty: 30.9. uspořádala v Hradčanské galerii Světlana Kalousková s přáteli Večer ruského a ukrajinského folku. Další den se v Albínově poetické hospůdce uskutečnil Večer k poctě Bulata Okudžavy za účasti písničkářů z šesti zemí, doplněný křestem nového CD nazvaného Okudžava v míru. Pražským hostitelem a kmotrem CD byl Jiří Klapka. Evropské turné písničkářů pokračovalo koncertem 3. října v divadle Husa na provázku v Brně.


Publikováno 7. 10. 2016 1:34