Současné události


Literárně hudební večer "Lermontov, hudba a čeští muzikanti"

Pořad u příležitosti 200. výročí narození Michaila Jurijeviče Lermontova pořádají o.s. Ostravský ruský dům, Městská rada Česko - ruské společnosti, z.s. a Ústřední knihovna města Ostravy ve společenském sále ÚKMO v pátek 5. prosince 2014 od 16 hodin. V programu, který bude spojen se křtem nového Zpěvníku ruských písní, zazní jubilantovy básně, písně na jeho texty a vyprávění o podivuhodných souvislostech a zajímavostech v česko - ruských hudebních vztazích. Zájemce srdečně zveme. Pozvánka ke stažení zde 


Publikováno 14. 11. 2014 20:43

Vojna a hudba aneb Čeští hudebníci v Rusku v dobách válek

Česko - ruská společnost - Pražská městská rada spolu se Společností Ludvíka Svobody pořádá u příležitosti 100. výročí založení České družiny, 70. výročí Karpatsko-dukelské operace a 10. výročí založení Společnosti Ludvíka Svobody
komponovaný program VOJNA A HUDBA aneb ČEŠTÍ HUDEBNÍCI V RUSKU V DOBÁCH VÁLEK, Akce se uskuteční
v úterý 21. října 2014 od 15.00 hodin v Art klubu Česko - ruské společnosti, Praha 7, V Závětří 4. Pozvánka zde.


Publikováno 14. 10. 2014 10:56

Letní škola ruského a českého jazyka, III. turnus 2014

Účastníci III. turnusu při výuce českého jazyka. Foto Petr Šorna

domově mládeže Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici probíhá III. turnus Letní školy ruského a českého jazyka. Účastní se ho 28 studentů z Voroněže a různých míst ČR.  Součástí programu jsou kromě klasických forem výuky, včetně řízeného samostudia, i poznávací výlety - účastníci již navštívili například památky Příbrami a Kozí Hrádek. Konají se i různé kulturní a sportovní akce.

Projekt pořádá Česko-ruská společnost, z. s. spolu s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze za podpory Středočeského kraje a města Příbram.


Publikováno 6. 8. 2014 14:27

Ozdravný pobyt v Třemešku 2014, V.

K nejoblíbenějším aktivitám, i ve volném čase, patří hra na flétnu. Foto  Vadim BereziukŠest desítek dětí českých krajanů žijících na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou havárií navštívil na jejich ozdravném pobytu v Třemešku Šumperský deník, článek s fotografiemi si můžete přečíst zde.

Předseda České rady Česko - ruské společnosti, která ozdravný pobyt za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pořádá, obdržel v těchto dnech dopis starosty města Dubno pana Vasila Antonjuka a předsedkyně Dubenského krajanského spolku Stromovka paní Antoníny Ponomarenkové, v němž děkují ministerstvu a pořadateli za přípravu a realizaci ozdravného pobytu. K dopisu připojili i stanovisko MUDr. Jaroslava Artemovského, hlavního lékaře odboru zdravotnictví Dubenské městské rady, v němž na konkrétních faktech dokumentuje zdravotní situaci a přínos projektu pro zlepšení zdraví dětí. 

Obrazové zpravodajství


Publikováno 6. 8. 2014 13:44

Jubilejní rusistický seminář

Foto: Jaroslav Konečný20. Celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka pořádá  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK v Praze ve spolupráci s Českou asociací rusistů  a Česko - ruskou společností,z.s. Seminář je akreditovaný MŠMT ČR jako součást celoživotního vzdělávání učitelů a koná se ve dnech 3. - 5. 10. 2014 v hotelu Hláska ve Zlenicích u Čerčan. Program semináře: současná ruská literatura a divadlo, česko-ruské kulturní vztahy, Festival ARS POETICA - Puškinův památník, ruská emigrace v ČSR, lingvodidaktická problematika i prezentace nového Zpěvníku ruských písní. Pozvánka zde Přihláška zde


Publikováno 6. 8. 2014 11:49

Letní škola ruského a českého jazyka, II. turnus 2014

Letní škola ruského a českého jazyka, pořádaná Česko - ruskou společností v Březnici, pokračuje druhým turnusem. Zahájen byl 13. července 2014 a účastní se ho 56 studentů z Voroněže, Čechova, Moskvy, Minsku a z různých míst České republiky. Jazyková výuka je opět spojena s výukou českých, resp. ruských reálií, probíhá přitažlivými formami: účastníci se učí nejen gramatiku, nová slovíčka a slovní spojení, ale i lidové písně, tance, zúčastňují se vlastivědných exkurzí, besedovali též  se zástupcem hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milanem Němcem, MBA a  předsedou České rady Česko - ruské společnosti Tomášem Lukavským.

Zprávu o projektu přinesl m.j. portál Pribram.cz

Účastníci II. turnusu. Foto P. Šorna       


Publikováno 25. 7. 2014 15:00

Ozdravný pobyt v Třemešku 2014, IV.

Krajanské děti v Třemešku. Foto P. Lónová

     Ozdravný pobyt dětí českých krajanů z oblastí postižených černobylskou havárií, který pořádá náš spolek za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, se blíží k poločasu.

     A tak pravidelný rehabilitační a edukační program jsme dětem doplnili přátelským mezinárodním fotbalovým utkáním. Jedenáctka krajanů poměřila síly s úsovským žákovským družstvem. Zápas, na který se obě strany těšily, se uskutečnil při vlastivědné exkurzi do Úsova. Krajanské děti sice prohrály 1:7, ale v přímých kopech na bránu byly úspěšnější 6:5, takže celkově 1:1 - a spokojenost byla na obou stranách. V kopané soutěžila i krajanská děvčata - které z nich se trefilo do brány, dostalo panenku. Hráči byli oceněni medailí a nakonec bylo pro všechny děti přichystáno občerstvení. Pěkný zážitek připravil Fotbalový klub Úsov za podpory města Úsov a dalších partnerů.

     Neméně příjemným zážitkem byla pro krajanské děti i exkurze do Moravského krasu, kterou zajistili naši kolegové z Orlickoústecka. Děkujeme!

     Záběry z obou vynikajících akcí najdete v obrazovém zpravodajství.

 


Publikováno 16. 7. 2014 12:37

Ozdravný pobyt v Třemešku 2014, III.

Redaktor ČT Martin Laštůvka a účastnice pobytu v ranním přímém přenosuNeuplynul ani týden od příjezdu krajanských dětí na ozdravný pobyt, a již je čekal den plný překvapení. Po snídani přejel do Třemešku televizní štáb vedený redaktorem Martinem Laštůvkou a odvysílal odtud v živém vstupu desetiminutovou relaci do Studia 6 na ČT 24. Během dne vysílala Česká televize další kratší šoty ve zpravodajských relacích. 

Odpoledne krajané navštívili Šumperk, kde je na zdejší radnici přijal 1. místostarosta Ing. Marek Zapletal. Besedoval s nimi a každému z krajanů předal dárek na památku.

Cestou do Šumperka krajané navštívili Nový Malin, kde uctili památku svých předků, umučených před 71 lety fašisty ve vypálené obci Český Malin na Volyni. Událost jim přiblížila jedna z krajanských vedoucích - Olena Iarmoliuk z českého spolku Stromovka, který o památník na Volyni pečuje. Další informace v obrazovém zpravodajství.


Publikováno 13. 7. 2014 22:45

Ozdravný pobyt v Třemešku 2014, II.

Program ozdravného pobytu v Třemešku se rozběhl naplno. Dopoledne se děti aktivně zúčastňují práce v kroužcích rehabilitací, hry na flétnu, české vlastivědy a českého jazyka.

     Odpoledne děti čekají hry a soutěže…, a protože počasí přeje, voda v místním přírodním bazénu se stačila prohřát,  a děti si mohou léta užívat plnými doušky.  
     
Proběhla již i první z připravených besed, a to k historii českých krajanů na Ukrajině a k současné činnosti českých krajanských spolků. Účastníci pobytu a realizační tým se se zájmem seznámili i s publikací Dějiny Čechů na Ukrajině - Історія Чехів в Україні, kterou vydala koncem loňského roku Česká národní rada Ukrajiny v Kyjevě a kterou sestavila a k vydání připravila její předsedkyně prof. ing. Ludmila Muchina, CSc. Beseda téměř neskončila - to když malí krajané v přílohách publikace nalézali fotografie svých starších sourozenců, ba i rodičů, kteří se ozdravných pobytů v ČR zúčastňovali v předchozích letech.

 Více informací v obrazovém zpravodajství.

Krajanské děti v Třemešku. Foto P. Lónová

Publikováno 13. 7. 2014 19:30

OZDRAVNÝ POBYT 2014 ZAHÁJEN, záštitu nad ním převzal profesor J. Koutecký

záštita profesora Kouteckého

     Do Třemešku v podhůří Jeseníků přijelo 61 dětí českých krajanů, které žijí na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou havárií, s krajanským doprovodem, aby si zde během tří týdnů upevnily své zdraví a zdokonalovaly se v českém jazyce znalostech České republiky a české kultury. Milé hosty spolu s realizačním týmem v Třemešku uvítal předseda České rady ČRS Tomáš Lukavský. 
     Nad projektem přezval záštitu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 
     Ozdravný pobyt pořádá Česko - ruská společnost, z.s. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Více v obrazovém zpravodajství.

 

 


Publikováno 13. 7. 2014 14:45