Současné události


Ozdravný pobyt v Třemešku 2014, II.

Program ozdravného pobytu v Třemešku se rozběhl naplno. Dopoledne se děti aktivně zúčastňují práce v kroužcích rehabilitací, hry na flétnu, české vlastivědy a českého jazyka.

     Odpoledne děti čekají hry a soutěže…, a protože počasí přeje, voda v místním přírodním bazénu se stačila prohřát,  a děti si mohou léta užívat plnými doušky.  
     
Proběhla již i první z připravených besed, a to k historii českých krajanů na Ukrajině a k současné činnosti českých krajanských spolků. Účastníci pobytu a realizační tým se se zájmem seznámili i s publikací Dějiny Čechů na Ukrajině - Історія Чехів в Україні, kterou vydala koncem loňského roku Česká národní rada Ukrajiny v Kyjevě a kterou sestavila a k vydání připravila její předsedkyně prof. ing. Ludmila Muchina, CSc. Beseda téměř neskončila - to když malí krajané v přílohách publikace nalézali fotografie svých starších sourozenců, ba i rodičů, kteří se ozdravných pobytů v ČR zúčastňovali v předchozích letech.

 Více informací v obrazovém zpravodajství.

Krajanské děti v Třemešku. Foto P. Lónová


OZDRAVNÝ POBYT 2014 ZAHÁJEN, záštitu nad ním převzal profesor J. Koutecký

záštita profesora Kouteckého

     Do Třemešku v podhůří Jeseníků přijelo 61 dětí českých krajanů, které žijí na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou havárií, s krajanským doprovodem, aby si zde během tří týdnů upevnily své zdraví a zdokonalovaly se v českém jazyce znalostech České republiky a české kultury. Milé hosty spolu s realizačním týmem v Třemešku uvítal předseda České rady ČRS Tomáš Lukavský. 
     Nad projektem přezval záštitu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 
     Ozdravný pobyt pořádá Česko - ruská společnost, z.s. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Více v obrazovém zpravodajství.

 

 Letní škola ruského a českého jazyka, I. turnus 2014

     V neděli 29. 6. 2014 byl v Březnici zahájen první turnus 8. projekt podpořil Středočeský krajLetní školy ruského a českého jazyka. Účastní se ho 14 studentů z Nižního Novgorodu a Moskvy a 18 studentů z České republiky. Účastníci z RF se zde učí základy českého jazyka a studenti z ČR se zdokonalují ve znalostech ruského jazyka. Výuka probíhá denně 6 hodin. Kromě ní účastníci společně navštěvují památky (Praha, Příbram a okolí Březnice), připravují kulturní a sportovní akce (např. prezentace ruských a českých měst, ze kterých účastníci přijeli). Účastníci měli též příležitost besedovat se zástupcem hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milanem Němcem, MBA, starosty měst Březnice Jiřím Štěrbou a Příbram Ing. Pavlem Pikrtem a předsedou České rady Česko - ruské společnosti Tomášem Lukavským, kteří je přijeli navštívit. První turnus vyvrcholí 11. 7. 2014, kdy za účasti hostů budou frekventantům předána osvědčení a budou vyhodnoceny sportovní a kulturní soutěže.
     Letní školu organizuje Česko-ruská společnost, z. s. spolu s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze za podpory Středočeského kraje a města Příbram. O projektu informuje i portál Pribram.czArs poetica - Puškinův památník

Více než 250 účastníků 48. ročníku Celostátní přehlídky ARS POETICA - Puškinův památník vystoupilo 6. června 2014 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Recitace a zpěv děl ruských autorů v ruštině byla dopoledním programem přehlídky, který vyvrcholil účastí při odhalení busty A.S. Puškina na nedalekém Puškinově náměstí, kde se jeho romance Já vas ljubil stala téměř chorálem, který si společně se všemi účastníky přehlídky zazpívali i mnozí přítomní hosté.   Český rozhlas odvysílal rozhovor     článek na stránkách RSVK PrahaBulat Okudžava

Literární večer u příležitosti nedožitých 90. narozenin Bulata Okudžavy se uskuteční ve společenském sále Knihovny města Ostravy, v úterý 24. června. 2014 od 16. hod. Zájemce zvou Knihovna města Ostravy, občanské sdružení „OSTRAVSKÝ RUSKÝ DŮM” a Česko-ruská společnost, z.s.   Pozvánka zde

 Příbramští studenti navštívili Čechov

V rámci přímých kontaktů partnerských měst Příbram a Čechov, na nichž se podílí i příbramská místní rada ČRS, navštívila příbramská delegace své ruské partnery. Členy delegace byli i studenti příbramské obchodní akademie, jejich dojmy najdete zde: čechov2.pdf19. celostátní rusistický seminář

se uskutečnil ve dnech 11. – 13. října 2013 v hotelu Hláska ve Zlenicích u Prahy. Ve spolupráci s Česko-ruskou společností a Českou asociací rusistů jej pořádá Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Seminář byl akreditován MŠMT v rámci programu Celoživotního vzdělávání a věnován aktuálním otázkám výuky ruského jazyka na českých školách. Zazněly na něm např. přednášky Ruská mytologie (dr. N. Benžálová), Liberální tendence v ruské kultuře 60. - 80. let 20. století (dr. I. Ryčlová, Ph.D.), Marina Cvetajevová a český čtenář (dr. A. Hlaváček), Ludvík Kuba a Rusko (Mgr. J. Klapka), Dětství v evropské a ruské literatuře (dr. R. Hříbková, CSc.), Využití ICT ve výuce ruštiny (Mgr. V. Kaplanová), Hry v hodinách ruského jazyka (Mgr. K. Eibenová), Dvě století zpěvníků ruských písní (Mgr. K. Eibenová a Mgr. J. Klapka), Intonace jako prostředek komunikace (Mgr. J. Konečný), K otázce lexikálních přejímek ve výuce ruského jazyka (dr. X. Vicaire) a přednášky k dalším tématům.Návštěvu Památníku českého odboje

v Petschově paláci, tzv. Pečkárně, zorganizovala pro své členy Pražská městská rada ČRS 8. října 2013. Expozicí, instalované v autentickém prostředí vyšetřovny gestapa, návštěvníky provedl místopředseda Svazu bojovníků za svobodu Ing. Emil Kulfánek, plk v.v. Jeho fundovaný výklad ocenil i náš host, znalec české literatury i Fučíkova díla, děkan Šanghajské univerzity prof. Čžen Tiu, viceprezident Čínské asociace rusistů a Společnosti literátů Číny, který návštěvu Památníku zařadil do svého pražského programu.Česko–ruský koncert

se uskutečnil pod záštitou Velvyslanectví RF v ČR, Česko - ruské společnosti, o.s. a České asociace rusistů dne 17. října 2013 ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Bývalý sólista souboru Alexandrovci Andrej Romanov na něm vystoupil za doprovodu Olega Samodurova (balalajka), Viktora Byceka (akordeon) a cimbálové muziky Strážničan vedené Vítězslavem Pálenským, vnukem legendárního Slávka Volavého. Vedle ovací výbornému zpěvákovi i všem účinkujícím zazněl z pódia i hold etnografovi Ludvíku Kubovi i stovkám českých hudebníků, kteří se v minulosti podíleli na rozvoji ruské hudby."Nejkrásnější byla pro mne tato patnáctá."

Galakoncert 15. Mezinárodní přehlídky dětských pěveckých a tanečních souborů se uskutečnil 16. října 2013 v romantickém prostředí auly příbramské ZŠ Jiráskovy sady. Vzpomínali jsme na uplynulé ročníky - na zajímavá, krásná a nadšená vystoupení účastníků, ale asi největším zážitkem všech ročníků byl pro nás letošní "mnohohlas" souboru "Šu šu" ze sibiřského Šušenského.

 
28. 6. Lubomír

Zítra: Petr a Pavel

NOVÉ TELEFONNÍ SPOJENÍ
od 1. července 2016:

266 711 216, 220 877 897

Návštěvnost stránek

195555
crspol_footer.png