Současné události


Ozdravný pobyt dětí českých krajanů

Datum konání: 4. 7. 2017 - 25. 7. 2017

     Uběhlo již více než čtvrt století od zahájení ozdravných pobytů pro děti českých krajanů žijící na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou jadernou havárií. Projekt realizovaný Česko-ruskou společností, z. s. od samých počátků finančně podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 
     Projekt vešel do povědomí široké veřejnosti - jak u nás, tak na Ukrajině - jako záslužná humanitární pomoc, která již pro druhou generaci krajanů přináší své výsledky. (Viz např. informace rodičů frekventantů, nebo zprávy lékařů z MalynivkyŽitomyru).ZÁŠTITA.jpg
     Letos k nám přijíždění krajanské děti po 27., abychom jim pomohli upevnit zdraví, naučili je o své zdraví pečovat a vštípili jim zásady zdravého životního stylu. Děti budou mít možnost prohloubit si znalosti českého jazyka, poznat kulturu a tradice naší země. Nad projektem opět převzal záštitu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.Putující písničky

     Česko-ruská společnost, z. s.  společně s Gymnáziem Velké Pavlovice zorganizovala vzdělávací program Putující písničky. Dne 27. června 2017 se společenský sál gymnázia zaplnil studenty, kteří se těšili na vystoupení pražski0CH2SRYiG2dn8ArotBOfy9r5Bsv1Ts_-Jp9Dc_fmDBn6q_dF-l6nlpJnFNm1ajfQ2G0a00.jpgého hudebního historika Mgr. Jiřího Klapky.
     V úvodu ředitel gymnázia přivítal hosty z Česko-ruské společnosti, z. s.  Velkou ctí pro velkopavlovické gymnázium bylo převzetí Mimořádného ocenění za dlouholetou úspěšnou přípravu studentů, mnohaletých vítězů konverzačních soutěží v ruském jazyce a přehlídek Ars Poetika - Puškinův památník. Toto významné ocenění převzal pan ředitel PaedDr. Vlastimil Kropáč a učitelka ruštiny Mgr. Jana Lorenzová z rukou předsedy České asociace rusistů, současně předsedy České rady Česko-ruské společnosti Mgr. Jiřího Klapky a předsedy jihomoravské organizace Česko-ruské společnosti Antonína Kocmana.
     Následující program Putující písničky informoval o podivuhodných cestách českých písní i HYQi11xgh-6N8ych7CSMefHpJhV82mSmKcht-Hf4_AAzHQBCUWs4mBTL3k0gV-rZHeP2ZQs.jpgmuzikantů ve světě. Zajímavé vyprávění o slavných Češích, které potvrzuje staré přísloví Co Čech, to muzikant, pan Klapka prokládal zpěvem a hrou na kytaru. Významná část přednášky byla věnovaná českému dirigentovi Eduardu Nápravníkovi, který úspěšně vedl petrohradskou operu více než půl století. Pan Klapka ohromil diváky hlubokými znalostmi hudební historie, zaujal příběhy o českých hudebnících v Rusku, o vzniku písní, jejich překladech do ruského jazyka. Svým vyprávěním mistrně ukázal, jak hudba dokáže spojovat národy. Buďme pyšní na to, kolik významných hudebních stop zanechali naši předkové v širém světě. 
Mgr. Jana Lorenzová, http://gvp.timetree.info/Velevážený pane kapelníku

Datum konání: 20. 6. 2017

Česko - ruská společnost v Ostravě srdečně zve zájemce na dvojprogram věnovaný dirigentu petrohradské opery Eduardu Nápravníkovi a představen I. dílu ruské historické epopeje V. V. Michalského Jaro v Kartágu. Budete  vítáni 20. června 2017 od 16 hodin v Knihovně města Ostravy. Pozvánka zde.Celostátní přehlídka festivalu Ars poetica – Puškinův památník

Celostátní přehlídka 51. ročníku festivalu Ars poetica – Puškinův památník se uskuteční v úterý 6. června 2017 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. POZVÁNKA ZDE. Republikové shromáždění zástupců Česko - ruské společnosti, z.s.

     Zástupci Česko - ruské společnosti, z.s. z celé České republiky se sešli v sobotu 27. května 2017 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na Republikovém shromáždění. Projednali a schválili Zprávu České rady o činnosti spolku od minulého shromáždění (tj. 2012 až 2016) a záměrech pro další období a zprávu Revizní komise.
     Jménem mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v České republice pozdravil Republikové shromáždění Leonid Gamza, rada Velvyslanectví RF v ČR a ředitel RSVK v Praze.

DSC_0313.jpg

     Po následující diskusi, ve které vystoupilo 16 účastníků, proběhly volby do České rady (byla zvolena v počtu 22 členů) a Revizní komise (zvoleno bylo 6 členů a 2 náhradníci).
     Na ustavujícím zasedání České rady byl jejím předsedou zvolen Jiří Klapka, 1. místopředsedou Josef Bína a dalšími členy výkonného výboru V. Klausová, A. Kocman, R. Kublín, J. Maksoudová a R. Vlček. Revizní komise svým předsedou zvolila Pavla Jurkeho, místopředsedkyni Jaromíru Michálkovou.

Zpráva o činnosti spolku v letech 2012 - 2016Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Česko - ruské společnosti za rok 2016 ke stažení zde.Jubileum první kosmonautky světa

První kosmonautka světa Valentina Těreškovová a dlouholetá předsedkyně Ruského centra mezinárodní vědecké a kulturní spolupráce (Roszaruběžčentr)  oslavila 6. 3. 2017 osmdesátiny.
Oslavenkyni blahopřál prezident Vladimir Putin a poslanci ruského parlamentu. Generálmajorka Valentina Těreškovová  je poslankyní Státní dumy a místopředsedkyní jejího zahraničního výboru.
Česko-ruská společnost se ke gratulacím připojila videopozdravem natočeným Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Ohlasy v českém a slovenském tisku: lidovky.czblesk.cz a noveslovo.sk

medaile.jpg


Festival Ars poetica - Puškinův památník

KRAJSKÁ KOLA A CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 51. ROČNÍKU FESTIVALU
ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

Liberecký kraj

 15.3.2017

Gymnázium F.X. Šaldy Liberec

 

Hradecký a Pardubický kraj

 30.3.2017

Univerzita Hradec Králové

 

Plzeňský kraj

 31.3.2017

Západočeská univerzita Plzeň

 

Ústecký kraj

   4.4.2017

Divadlo Karla Hynka Máchy Litoměřice

 

Olomoucký kraj

   5.4.2017

Obchodní akademie Mohelnice

 

Moravskoslezský kraj

   7.4.2017

Kino K3 Bohumín

 

Praha a Středočeský kraj

 12.4.2017

Ruské středisko vědy a kultury Praha

 

Jihomoravský kraj

 29.4.2017

Pedagogická fakulta MU Brno

 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA

   6.6.2017

Ruské středisko vědy a kultury Praha

 Festival Ars poetica - Puškinův památník – 51. ročník

byl zahájen na  22. celostátním rusistickém semináři, který se konal ve dnech 30. září –  1.  října 2016 v Praze. Mezi jeho pořadateli byla tradičně i Česko-ruská společnost. Předmětem zájmu účastníků bylo mimo jiné i   mapování historie této naší nejstarší umělecké přehlídky v ruském jazyce, průběh jubilejního 50. ročníku i perspektivy jejího rozvoje. Řada zúčastněných připravuje vystoupení svých žáků a studentů, kteří se dlouhodobě umísťují na předních místech.

Pokyny k organizaci festivalu ke stažení zde.
Přihláška k účasti ke stažení zde.

e28624b8391c8c5b88dcf74f07a4efee.jpg


Úspěch festivalu Ars poetica - Puškinův památník

Významné ocenění - Speciální cena I. ročníku Stříbrného lukostřelce - byla udělena České asociaci rusistů a Česko-ruské společnosti, za přehlídku v recitaci a zpěvu děl ruských autorů v ruském jazyce - Festival ARS POstribrny_lukostrelec_cr.jpgETICA - Puškinův památník. Mezinárodní odborná rada ocenila skutečnost, že se jedná se o nejstarší přehlídku svého druhu v Evropě, které se za 50 let její existence zúčastnilo několik milionů recitátorů a zpěváků. Slavnostní předání Cen I. ročníku Stříbrného lukostřelce se uskutečnilo pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana 3. listopadu 2016 v pražském Obecním domě. Laureáti jednotlivých kategorií. Informace o akci zde.