DNY SLOVANSKÉ KULTURY - LÉTO 2020V letošním roce se uskutečnil již 7. ročník mezinárodního festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2020. Byl věnován prezentaci Kulturního dědictví UNESCO dvou slovanských zemí – Bosny a Hercegoviny a Ruské federace.
Tento ročník byl po všech směrech přelomový a náročný. Po takřka celoročních přípravách zaskočila organizátory epidemiologická situace, a tak musel být připravovaný program modifikován i časově posunut. Bohužel jsme nemohli využít plánovaných návštěv zahraničních účastníků – např. ředitele Puškinova muzea, ruského módního studia, hudebníků, mistrů tradičních řemesel, aj. Kvůli posunu termínu na podzim se neuskutečnila i předem dojednaná výstava na Krajském úřadě Zlínského kraje. Zásadní část festivalu se ale podařilo realizovat hned po uvolnění situace.
ČERVEN 2020
První akce a výstava proběhla 13. června na Velehradě umístěním faksimile vzácných ruských knih a vernisáží výstavy PAMĚŤ SVĚTA UNESCO RUSKÉ FEDERACE. Ve čtvrtek 25. června pak proběhla vernisáž několika výstav v Uherském Brodě, který navštívila i velvyslankyně Bosny a Hercegoviny, spisovatelka Martina Mlinarević. Kromě setkání s vedením města, které ji pozvalo v roce 2022 na oslavy povýšení Uherského Brodu na město královské, ji čekal program v Knihovně Františka Kožíka. Při besedě vyprávěla m.j. o nenahraditelných kulturních ztrátách, které nedávná válka přinesla, i o své práci. Návštěvníkům akce byla také představena kopie nejslavnější bosenské knihy – Sarajevské hagady, která byla do Sarajeva přivezena sefardskými Židy ze Španělska. Její originál je vystaven v Zemském muzeu v Sarajevu. Na vernisáži výstavy skvěle vystoupili Iva Bittová a bosenský zpěvák Pradrag Duronjić. Další den se pak uskutečnila vernisáž dvou výstav Kulturní dědictví UNESCO Ruské federace a Miniatury ruských starodávných krojů v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje za osobní účasti atašé Konzulátu RF v Brně.
ČERVENEC 2020
V závěru měsíce proběhla vernisáž výstavy Kulturní dědictví UNESCO Bosny a Hercegoviny v Krajském úřadě JMK a také Bosenský večer ve Vile Low-Beer s vernisáží výstavy Bosenská kinematografie, sarajevská hagada a koncertem skupiny Sarraf bosenského hudebníka Predraga Duronjiče.
SRPEN 2020
Na začátku měsíce proběhlo otevření výstavy Kulturní dědictví UNESCO Ruské federace a Miniatur starodávných ruských krojů v Eventcentru ve Starém Městě, od 21. srpna pak byla umístěna ve foyer Domu kultury v Hodoníně výstava Kulturní dědictví UNESCO Bosny a Hercegoviny a výstava věnovaná životu a práci architekta Karla Paříka, který postavil evropské Sarajevo. Na konci měsíce pak ve Vsetíně v kině Vatra byla instalována výstava Bosenská kinematografie a v rámci tradičního víkendového festivalu Maraton pak promítnut nejslavnější bosenský film „Vzpomínáš na Dolly Bell“.
ZÁŘÍ 2020
Před slavnostním zahájením festivalu Dny slovanské kultury 2020 se na Velehradě uskutečnila 3. září odpoledne přednáška Anastazie Sokolové z Masarykovy univerzity a derniéra výstavy Paměť světa UNESCO Ruské federace. Slavnostní zahájení festivalu se konalo ve čtvrtek 3. září 2020 od 19:30 v Polyfunkčním sále Event Centra Staré Město.
kudrjavcev_klapkovi_W.jpg
Alexej Kudrjavcev, Jan a Jiří Klapkovi
pospichalova_klapka_W.jpg
Emilka Pospíchalová a Jiří Klapka
Na koncertě písničkářů nazvaném Pocta ruským básníkům, interpretovali zpívanou poezii Alexej Kudrjavcev a Jan a Jiří Klapkovi. Jiří do koncertu zapojil i přítomnou vítězku přehlídky Puškinův památník Emilku Pospíchalovou, kterou doprovodil na kytaru. Byl to poetický večer při svíčkách - srdečný, citlivý a temperamentní projev účinkujících doplnila i sklenka dobrého vína pro všechny účastníky.
publikum_W.jpg
Na druhý den v pátek 4. září přivítala paní učitelka Mgr. Martina Tomaníková umělce v Základní škole Tupesy, kde za velké pozornosti žáků zpívali a besedovali s žáky. Poté Alexej Kudrjavcev a Jan a Jiří Klapkovi odcestovali do Hodonína, kde se v sále Městské knihovny uskutečnil jejich koncert Pocta ruským básníkům a také vernisáž výstavy Paměť světa UNESCO Ruské federace.
V sobotu 5. září pak proběhl skvělý Bosenský večer v Domu kultury v Hodoníně, který doplnila derniéra bosenských výstav, vernisáž výstavy Bosenská kinematografie a koncert skupiny Sarraf s bosenským zpěvákem Predragem Duronjićem. Akce se zúčastnila velvyslankyně Bosny a Hercegoviny i starosta města Hodonína. V neděli 6. 9. pak proběhlo otevření výstavy Kulturní dědictví UNESCO Bosny a Hercegoviny a výstavy architekt Karel Pařík v Eventcentru ve Starém Městě - bezprostředně po skončení tradičního Velkomoravského koncertu.
Druhá část festivalu se uskutečnila v následném zářijovém týdnu. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace sice odpadl Ruský večer v Lázních Hodonín, ale v sobotu 12. září proběhl tento program v Domě kultury v Uherském Brodě. V programu vystoupil Alexej Kudrjavcev, skupina Sudaruška, uskutečnila se vernisáž Kulturní dědictví UNESCO Ruské federace, projekce slavného ruského velkofilmu Waterloo a také ochutnávka pravého ruského boršče.
sbor_W.jpg
Smíšený pěvecký sbor města Hodonína
Poslední festivalový den byl velmi bohatý - začal vernisáží výstavy Miniatury starodávných ruských krojů v Knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě a vystoupením skupiny Sudaruška. Následovaly koncerty věnované ruské duchovní hudbě a dvěma skladatelům – P. I. Čajkovskému a českému skladateli ruského původu Vadimu Petrovovi. Na koncertech vystoupili Pražský komorní mužský sbor Alexeje Klepcina společně se Smíšeným pěveckým sborem města Hodonín. První koncert se uskutečnil od 13 hodin v Kostele sv. Ducha ve Starém Městě, druhý pak odpoledne v Chrámu sv. Vavřince v Hodoníně.
Jiří Králík
 
Ohlasy na festival dostáváme od nadšených diváků ze Zlínského i Jihomoravského kraje i od náhodných letních návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům festivalu a zejména ing. Jiřímu Králíkovi za nápaditost, pracovitost a obětavost, se kterou se podařilo celou akci uskutečnit.
Jiří Klapka, předseda ČRS a ČAR

Komentáře


  • 24. 9. 2020 15:59
    JUDr. Josef Bína
    DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2020

    To musela být nádhera, vykoupena velkým úsilím, odhodláním a prací účinkujících a pořadatelů. Poděkování všem pořadatelům, účinkujícím i návštěvníkům a posluchačům. Děkujeme všem.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů