Slavnostní setkání v Chocni 

Účastníci slavnosti, foto J. Říha

 70. výročí konce 2. světové války si připomněli 8. května 2015 občané Orlickoústecka pietním aktem u hrobu poručíka Rudé armády Saši Bogdanova v Chocni.  

V následujícím bohatém odpoledním programu vystoupily mimo jiné Vamberecká dechovka a Pražský hudební salon.  

Projekt připravila Česko - ruská společnost v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s partnery.

genmjr. ing. V. Lavička a pplk. Z. Pavlík při kladení věnce, foto J. Říha