Rusistický seminář21. Celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka pořádá  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK v Praze ve spolupráci s Českou asociací rusistů  a Česko - ruskou společností, z.s. Seminář je akreditovaný MŠMT ČR jako součást celoživotního vzdělávání učitelů a koná se ve dnech 2. - 3. 10. 2015 v Praze. Podrobnosti zde.