Ozdravný pobyt dětí českých krajanů Václavov 2015/3Redaktor ČT Martin Laštůvka a zást. vedoucí pobytu Tereza Binderová ve vysílání ČT Ozdravný pobyt, který za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pořádá Česko - ruská společnost, vstoupil do své druhé poloviny. Účastníci si užívají jesenického čistého vzduchu, absolvují rehabilitace v přírodě i v místním bazénu, hrají na flétnu, zdokonalují se ve znalostech české historie a zeměpisu i v českém jazyce. V řízené besedě si vyměňovali zkušenosti z činnosti českých krajanských spolků na Ukrajině. Děti též besedovaly s lékařskou garantkou projektu a jejími kolegyněmi, které za nimi přijely z Prahy, o zásadách péče o vlastní zdraví a o zdravém životním stylu. Odpoledne a večery jsou věnovány hrám. 

 

Krajané před hotelem Václavov, foto P. Lónová

Do Václavova přijela i Česká televize, štáb redaktora Martina Laštůvky zde natočil a ČT odvysílala zpravodajské šoty,  ty je možno zhlédnout zde.