17. Mezinárodní přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborůBulharské, české, maďarské, ruské, slovenské, ukrajinské, anglické a latinské písně a skladby zněly na 17. Mezinárodní přehlídce dětských pěveckých a tanečních souborů, pořádané tradičně Místní radou Česko – ruské společnosti v Příbrami. Letos ji uspořádala za podpory České nadace 2000 dne 21. října v aule příbramské Základní školy Jiráskovy sady. Moderoval ji J. Klapka a zahájil vedoucí odd. kultury RSVK A. Končakov. Následovala vystoupení příbramských uměleckých kolektivů: Pěveckého sboru dr. E. Káčerové a Orchestru H. Kaiserové. Po té zaujala vystoupení Bulharského pěveckého sboru Lyra, pěveckého sboru a tanečního souboru, které působí na Střední škole při Velvyslanectví RF v Praze. Vyvrcholením koncertu byl recitál sólisty Pražského filharmonického sboru V. Byčka, ke kterému se v druhé části připojil J. Klapka a v závěrečné písni Kaťuša i celý sál. foto Bohuslav Havlíček