Jubilejní 50. celostátní přehlídka ARS POETICA – Puškinův památníkproběhla 6. června 2016 ve veselé, spontánní atmosféře plné obdivu k vystoupením, kterých bylo více než čtyřicet. V příloze seznam oceněných. Všeobecně byla konstatována jejich vysoká umělecká i jazyková úroveň. V průběhu dne se uskutečnila také malá slavnost u pomníku A. S. Puškina.
Více na stránkách iRUCZ

účastníci u Puškinova památníku v Praze, foto R. Vlček