NOVÉ TELEFONNÍ SPOJENÍČesko - ruská společnost, z.s., Česká rada
mění k 1. červenci 2016 telefonní spojení. Tímto dnem jsou platnými čísla

266 711 216 a 220 877 897.