Ozdravný pobyt dětí českých krajanů ve Václavově 2016Po příjezdu, foto T. Binderová

Dětí českých krajanů žíjící na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou havárií přijely do Oskavy - Václavova v podhůří Jeseníků na ozdravný pobyt. Zde je již očekával realizační tým, vedený Mgr. Jaromírou Lónovou, a řešitel projektu Tomáš Lukavský, předseda České rady ČRS. Během tří týdnů se budou  děti věnovat bohatému rehabilitačnímu a edukačnímu programu.

foto T. Binderová

Projekt přináší dlouhodobě příznivé výsledky pro zdraví frekventantů, což potvrzují zprávy rodičů i ošetřujících lékařů (viz např. zde). Ozdravný pobyt, nad nímž opět přezval záštitu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., pořádá Česko - ruská společnost, z.s. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.