Mezinárodní prezentace Festivalu Ars poetica – Puškinův památníkse uskutečnila ve dnech 2. - 9. září 2016. Vítězové Festivalu z Ústeckého kraje přijali pozvání od Ministerstva kultury Kaliningradské oblasti, Oblastního historicko-uměleckého muzea a Diplomatického gymnázia v Kaliningradu.

Česká asociace rusistů a Česko-ruská společnost, které se zabývají vzájemnými kulturními vztahy, pořádaly zájezd také u příležitosti 700. výročí narození Karla IV., který toto město, tenkrát se jmenovalo Královec, dvakrát navštívil; těmto jeho cestám bude věnována výstava, která se uskuteční 1.12.2016 v RSVK. V Kaliningradu se naopak 15.9.2017 uskuteční výstava děl Michaila Romberga. Podrobněji zde. Cestě byla věnována  pozornost sdělovacích prostředků - odkazy zde.