Celostátní rusistický seminář   Tradiční seminář, pořádaný po dvacáté druhé katedrou rusistiky a lingvodidkatiky PedF UK společně s Česko-ruskou společností, z.s. a Českou asociací rusistů se konal 30. září a 1. října 2016 v kongresových prostorách pražského hotelu Pyramida a v aule Pedagogické fakulty. Tato vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP. Zúčastnilo se jí 50 vyučujících ruského jazyka všech typů a stupňů škol nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska.
   Pro účastníky semináře byl připraven zajímavý a tematicky různorodý program. S příspěvky vystoupili (v pořadí dle programu): PhDr. Jana Sováková, CSc., Mgr. Michaela Pešková, CSc., Mgr. Klaudia Eibenová, Mgr. Jiří Klapka, Mgr. Stanislav Korityák, Mgr. Veronika Kaplanová, doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., PhDr. Pavel Moravec, doc. Liudmila Valová, CSc. a Mgr. Svatava Rumpelová.
   Doprovodným programem semináře byly koncerty: 30.9. uspořádala v Hradčanské galerii Světlana Kalousková s přáteli Večer ruského a ukrajinského folku. Další den se v Albínově poetické hospůdce uskutečnil Večer k poctě Bulata Okudžavy za účasti písničkářů z šesti zemí, doplněný křestem nového CD nazvaného Okudžava v míru. Pražským hostitelem a kmotrem CD byl Jiří Klapka. Evropské turné písničkářů pokračovalo koncertem 3. října v divadle Husa na provázku v Brně.