Republikové shromáždění zástupců Česko - ruské společnosti, z.s.     Zástupci Česko - ruské společnosti, z.s. z celé České republiky se sešli v sobotu 27. května 2017 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na Republikovém shromáždění. Projednali a schválili Zprávu České rady o činnosti spolku od minulého shromáždění (tj. 2012 až 2016) a záměrech pro další období a zprávu Revizní komise.
     Jménem mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v České republice pozdravil Republikové shromáždění Leonid Gamza, rada Velvyslanectví RF v ČR a ředitel RSVK v Praze.

DSC_0313.jpg

     Po následující diskusi, ve které vystoupilo 16 účastníků, proběhly volby do České rady (byla zvolena v počtu 22 členů) a Revizní komise (zvoleno bylo 6 členů a 2 náhradníci).
     Na ustavujícím zasedání České rady byl jejím předsedou zvolen Jiří Klapka, 1. místopředsedou Josef Bína a dalšími členy výkonného výboru V. Klausová, A. Kocman, R. Kublín, J. Maksoudová a R. Vlček. Revizní komise svým předsedou zvolila Pavla Jurkeho, místopředsedkyni Jaromíru Michálkovou.

Zpráva o činnosti spolku v letech 2012 - 2016