Putující písničky     Česko-ruská společnost, z. s.  společně s Gymnáziem Velké Pavlovice zorganizovala vzdělávací program Putující písničky. Dne 27. června 2017 se společenský sál gymnázia zaplnil studenty, kteří se těšili na vystoupení pražski0CH2SRYiG2dn8ArotBOfy9r5Bsv1Ts_-Jp9Dc_fmDBn6q_dF-l6nlpJnFNm1ajfQ2G0a00.jpgého hudebního historika Mgr. Jiřího Klapky.
     V úvodu ředitel gymnázia přivítal hosty z Česko-ruské společnosti, z. s.  Velkou ctí pro velkopavlovické gymnázium bylo převzetí Mimořádného ocenění za dlouholetou úspěšnou přípravu studentů, mnohaletých vítězů konverzačních soutěží v ruském jazyce a přehlídek Ars Poetika - Puškinův památník. Toto významné ocenění převzal pan ředitel PaedDr. Vlastimil Kropáč a učitelka ruštiny Mgr. Jana Lorenzová z rukou předsedy České asociace rusistů, současně předsedy České rady Česko-ruské společnosti Mgr. Jiřího Klapky a předsedy jihomoravské organizace Česko-ruské společnosti Antonína Kocmana.
     Následující program Putující písničky informoval o podivuhodných cestách českých písní i HYQi11xgh-6N8ych7CSMefHpJhV82mSmKcht-Hf4_AAzHQBCUWs4mBTL3k0gV-rZHeP2ZQs.jpgmuzikantů ve světě. Zajímavé vyprávění o slavných Češích, které potvrzuje staré přísloví Co Čech, to muzikant, pan Klapka prokládal zpěvem a hrou na kytaru. Významná část přednášky byla věnovaná českému dirigentovi Eduardu Nápravníkovi, který úspěšně vedl petrohradskou operu více než půl století. Pan Klapka ohromil diváky hlubokými znalostmi hudební historie, zaujal příběhy o českých hudebnících v Rusku, o vzniku písní, jejich překladech do ruského jazyka. Svým vyprávěním mistrně ukázal, jak hudba dokáže spojovat národy. Buďme pyšní na to, kolik významných hudebních stop zanechali naši předkové v širém světě. 
Mgr. Jana Lorenzová, http://gvp.timetree.info/