5. Mezinárodní vědecký seminářVe dnech 24. - 31. března 2019 se konal již 5. ročník mezinárodního vědeckého semináře „Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace“.
Na jeho organizaci se podílely: Česko – ruská společnost, Česká asociace rusistů, Katedra rusistiky a lingvistiky Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze, Katedra ruského jazyka Vysoké školy ekonomické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni - Ústav jazykové přípravy, Ruské centrum a Společnost TERIS, a.s. Jeho účastníky byli ruští, němečtí a čeští odborníci, doslova od Norimberku po Vladivostok.
Program semináře byl velmi pestrý. Slavnostní zahájení se konalo na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Účastníky přivítali proděkanka pro zahraniční vztahy doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. a Mgr. Jiří Klapka, předseda ČRS a ČAR. Informovali o činnosti i o perspektivách spolupráce. Mezi referujícími byly již tradičně dlouholeté vedoucí kateder doc. dr. Marie Horvátová, CSc. z VŠE a PhDr. Radka Hříbková, CSc. z PdF UK. Nová účastnice semináře Mgr. Anna Chlebina ze Slovanské knihovny zajímavě představila naší světově proslulou knihovnu, hovořila o digitalizaci knih, o výzkumech v oblasti tzv. Ruské pomocné akce a přiblížila svou publikaci o ruském humoristovi Arkadiji Averčenkovi.
ruske_centrum_plzen_01.JPG
V Ruském centru v Plzni
Další tři dny byly výjezdní. V úterý 26.3. se uskutečnilo pracovní setkání na Západočeské univerzitě v Plzni. Jednání se konala v Ruském centru Fondu „Russkij mir“ a řídila je ředitelka Ruského centra Mgr. Vlasta Klausová. Díky ní se také uskutečnilo přijetí všech účastníků semináře na Generálním konzulátu Ruské federace v Karlových Varech a setkání s generálním konzulem Michailem Ledenevem. V programu semináře byl i výjezd do Německa: kulturologická návštěva s prohlídkou historických míst Norimberku a pracovní jednání ve zdejším Ruském centru s vedoucí dr. Irinou Fixel. Následovala návštěva Erlangenu, Regensburgu a návrat do Prahy s jednáním na Vysoké škole ekonomické v Praze, návštěvou historických prostor Karolina a dalších pražských pamětihodností. Líbil se koncert klasické hudby a byla oceněna pozornost ředitelky Společnosti TERIS, a.s. Mgr. Jany Dachové, která pro vyhodnocení semináře vybrala salonek Hotelu Zlatá husa na Václavském náměstí. Hotel je mezi Rusy proslulý tím, že právě zde ve dvacátých letech minulého století žil Arkadij Averčenko. V přátelské a srdečné atmosféře hodnotili účastníci seminář a rádi se zpěvem připojovali k Jiřímu Klapkovi, který v recitálu nazvaném Písně Československa – Песни Чeхословакии, představil svůj stejnojmenný zpěvník s našimi písněmi v ruštině.
navsteva_v_karolinu.jpeg
Návštěva Karolina
V závěru slavnostního večera byla předána osvědčení za aktivní účast a prezentaci odborných příspěvků. Ze semináře je vydáván na ZČU v Plzni sborník (ISBN) a monografie s odbornými příspěvky. Již nyní se začíná připravovat další ročník mezinárodního vědeckého semináře a je plánován na jaro 2020.
Vlasta Klausová, vedoucí Ruského centra ZČU v Plzni

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů