K devadesátinám akademika V. G. KostomarovaLegenda rusistiky, zakladatel Mezinárodní asociace rusistů MAPRJAL a Institutu RJ a literatury A. S. Puškina, autor více než 600 publikací, akademik Vitalij Grigorjevič Kostomarov oslavil v lednu 2020 devadesáté narozeniny.
V Domě vědců Ruské akademie věd v Moskvě se 30. ledna 2020 sešlo více než dvěstě rusistů z 34 zemí světa, aby osobně blahopřáli akademiku Vitaliji Grigorjeviči Kostomarovovi.
kostomarov_kniha.jpg
V. G. Kostomarov, narozený 3.1.1930 v Moskvě, je členem Ruské akademie vzdělávání, ředitelem Vědeckometodického centra ruského jazyka na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova.
Díky jeho iniciativě byl založen Státní institut ruského jazyka a literatury A. S. Puškina. Od roku 2001 je prezidentem této instituce. Je jedním ze zakladatelů, později generálním tajemníkem a prezidentem Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury MAPRJAL (do r.2003) a hlavním redaktorem časopisu „Ruská řeč“. Zabývá se současnou stylistikou a lexikologií. Dále se zabývá možnostmi rozvoje ruského jazyka v oblasti masmedií. Stal se zakladatelem lingvokulturologie a zajímá se o sociolingvistiku a místo ruského jazyka mezi jinými jazyky.
Celkový počet jím vydaných publikací přesahuje 600. Je spoluautor a redaktor řady učebnic pro školy a zahraniční studenty. Známá je zejména učebnice pro zahraniční studenty Ruský jazyk pro všechny Русский язык для всех (26 vydání, udělena Státní cena SSSR).
Štíhlý, elegantní s výraznýma očima a s tváří připomínající orla, kterou v posledním desetiletí zdobí plnovous učence, který zakrývá jizvy utržené po vítězné bitvě s chuligány. Vynikající vědec, vtipný a brilantní řečník, šarmér s kouzlem osobnosti a skvělým smyslem pro humor. Nikdy, když se vidíme, nezapomene pozdravovat svého přítele dr. Jaroslava Vávru, CSc., se kterým a s jeho dalšími kolegy prof. Františkem Malířem a prof. Zdeňkem Mathauserem zakládal v roce 1967 MAPRJAL.
Z nejznámějších publikací:
 • Культура речи и стиль. — М., 1960.
 • Русский язык на газетной полосе. — М.: Изд-во МГУ, 1971.
 • Язык и культура: новое в теории и практике лингвострановедения (в соавторстве). — Удостоена премии АПН СССР им. Н. К. Крупской. 5 изданий: 1973, 1976, 1983, 1990, 1994.
 • Русский язык среди других языков мира. — 1976.
 • Методическое руководство для преподавателей русского языка как иностранного (в соавторстве). — 1976, 1978, 1984.
 • Лингвострановедческая теория слова (в соавторстве). — 1979.
 • Жизнь языка. — 2 издания: 1984, 1992.
 • Методика преподавания русского языка как иностранного (в соавторстве). — 1990.
 • Мой гений, мой язык: размышления языковеда в связи с общественной дискуссией о языке. — 1991.
 • Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. — 3 издания: 1994, 1995, 1997.
 • Языковой вкус эпохи. — СПб.: Златоуст, 1999.
 • Мирознание вне и посредством языка. В поисках новых путей развития лингвострановедения: гипотеза (лого)эпистемы» (2002, в соавт.)
 • Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. — М.: Гардарики, 2005.
 • Рассуждения о формах текста в общении. — 2 издания: 2008, 2010.
Ze zákulisí MAPRJAL:
 PEKING2006_W.jpg
Poslední píseň před odletem z Pekingu 2006
V. Kostomarov, T. Mlečko, L. Moskovkin a J. Klapka
Washington 2009 W.jpg
V. Kostomarov, J. Klapka a F.D. Roosevelt, Washington 2009
Klaudie Eibenová, Jiří Klapka

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů