Ohlasy rusistické tvůrčí dílny MASLENICA 2020VII. celorepublikový prakticko-metodický seminář pro rusisty Maslenica proběhl 27. února 2020 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Organizátory byli Ruské středisko vědy a kultury v Praze, Česká asociace rusistů, z.s. a Česko-ruská společnost, z.s.
* * *
Na semináři přednášeli vyučující ruštiny jako cizího jazyka z Ruské federace o svých ověřených metodických postupech. Na programu semináře a prodejních výstavkách českých i ruských nakladatelství byly v hojné míře prezentovány nové učebnice a množství užitečných pomůcek pro výuku nejen reálií.
Seminář byl výrazně zaměřen na praxi, skvěle zorganizovaný za vysoké účasti zájemců z různých typů škol, proběhl v příjemné atmosféře a pohostinnosti RSVK. Všem, kteří se zasloužili, patří srdečné poděkování – především magistrám Ludmile Nyklové a Kateřině Zubkovské a řediteli RSVK Andreji Končakovovi.
Mgr. Klaudia Eibenová,
místopředsedkyně Republikového výboru ČAR
* * *
Semináře se zúčastnili specialisté na výuku ruského jazyka jako cizího jazyka z Ruské federace (Tula, Petrohrad, Moskva) a České republiky, autoři a vydavatelé učebnic ruského jazyka.
Program této akce tvořila prezentace nových učebnic, workshoppy věnované metodice výuky ruštiny jako cizího jazyka, velmi zajímavá vystoupení zahraničních hostů. V doprovodném programu byly ukázky publikací ruských a českých nakladatelství. Byla „pokřtěna“ nová učebnice gramatiky vydaná nakladatelstvím Fraus.
Na setkání bylo možné si vyslechnout i informace k možnostem studia ruského jazyka v zahraničí i dalším formám vzdělávání (soutěže, jazykové a volnočasové aktivity).
Mgr. Jiří Klapka, připomenul konání již 54. ročníku festivalu ARS POETICA - Puškinův památník. V souvislosti s tím přivítal milé hosty - pana Vlastimila Harapese, patrona Pražské taneční konzervatoře a ředitele Mgr. Tomáše Žilinčára. Vystoupení studentů této školy zahájí celostátní přehlídku Puškinova památníku 5. června 2020.
Vlasta Klausová společně s Jiřím Klapkou pozvali učitele na 26. Celostátní rusistický seminář, který se bude konat ve dnech 18.-19.9.2020 v Mohelnici. Tradičně velmi bohatý program bude tentokrát obohacen o další cestovatelské téma - bude to beseda s novinářem a cestovatelem Vasilijem Žuravlevem z Moskvy a projekce dokumentárních filmů o ruském severu.
Bohatý program, příjemné prostředí a milí lidé, a když Maslenica, tak Maslenica - čili bliny, sladkosti, bohaté občerstvení, skvělá organizace!
Velký dík!
PhDr. Bronislava Šnytová,
Obchodní akademie, Frýdek-Místek
* * *
Celorepublikový prakticko-metodický seminář "Maslenica", který probíhá již tradičně v prostorách RSVK v Praze, je pro učitele ruského jazyka jedinečnou příležitostí k načerpání nových poznatků a informací, setkání se zajímavými osobnostmi i přáteli, načerpání nové inspirace. Letošní již 7. ročník nabídl odborná vystoupení několika představitelů ruských univerzit, setkání s autory nových učebnic ruštiny i zástupci některỷch vydavatelství. Byly prezentovány nové mezinárodní projekty, zajímavý cestopisný film atd.
Velké poděkování patří všem, kdo se podílel na přípravě a organizaci této akce. Už teď se těším na další ročník.
PhDr. Jana Burianová,
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec
* * *
V průběhu dne se 27. února 2020 ještě uskutečnilo zasedání Republikového výboru České asociace rusistů a kulturní atašé Velvyslanectví RF v ČR Nikolaj Brjakin přijal představitele Pražské taneční konzervatoře. Jednali o možnostech spolupráce mezi našimi a ruskými tanečními školami.
Mgr. Jiří Klapka,
předseda ČRS a ČAR
harapes_snytova_klapka_horni_dolni.jpg
V. Harapes, B. Šnytová a J. Klapka