Online semináře o základech distančního vyučování pro všechny zájemceOnline semináře o základech distančního vyučování pro všechny zájemce
Mnohé VŠ i SŠ přešly v současné době na distanční vyučování. Plzeňské Ruské centrum chce pomoci všem kolegům, kteří se setkali s obtížemi v období distančního vyučování. V říjnu a listopadu bude Ruské centrum pořádat semináře a konzultace, věnované základům využívání platforem Google Classroom, Zoom i jiným nástrojů pro distanční vyučování. K semináři se mohou připojit nejen učitelé ruštiny jako cizího jazyka z Plzně, ale i všichni zájemci. První setkání se bude konat 8. října 2020.
Semináře i konzultace se budou konat v ruštině. Tyto online kurzy vede metodik Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni Mgr. Varvara Golovatina, CSc., finalistka konkurzu "Nejlepší učitel ruské slovesnosti v zahraničí" v roce 2014, autorka několika učebnic ruského jazyka.
Pro účast na semináři a získání odkazu na online setkání je nutné se zaregistrovat:
Онлайн-семинары по основам дистанционного обучения для всех желающих
Многие вузы и школы в настоящее время перешли на дистанционное обучение. Пльзеньский Русский центр решил помочь своим коллегам, которые столкнулись с трудностями в период пандемии. В октябре и ноябре Центр будет проводить семинары и консультации, посвященные основам использования платформ Google Classroom, Zoom и других инструментов для дистанционного обучения. К семинари могут присоединиться не только преподаватели РКИ из Чехии, но и все желающее. Первая встреча состоится 8 октября 2020.
Семинары и консультации проходят на русском языке. Ведет онлайн-уроки методист Русского центра при Западночешском университете в г. , Пльзене, финалист конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья» в 2014 году, автора нескольких учебников по РКИ, кандидат филологических наук Варвара Головатина.
Для участия и получения ссылки на онлайн-встречу необходима регистрация:
Mgr. Vlasta Klausová

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů