MOHELNICE POTŘETÍ!K 26. rusistickému semináři se vrací ve svém příspěvku Mgr. Pavla Rudzká
Dne 18. září 2020 již potřetí přivítala Obchodní akademie – domov mládeže v Mohelnici na své půdě rusisty z celé republiky, od učitelů základních, středních a vysokých škol, až po hudebníky a odborníky z nakladatelství. Byl to 26. celostátní rusistický seminář.
Dopravní nehoda před Olomoucí mě připravila o začátek tohoto rusistického svátku, ale hned první vystoupení, které jsem viděla, stálo za to. Ve své přednášce Mgr. Igor Jelínek, PhD seznámil přítomné se současnou ruskou literaturou, s autory různých směrů, např. postmodernismu, metafyzického realismu či neorealismu. Z představitelů tohoto literárního směru mě zaujal čtyřicetiletý novinář, politik a prozaik Sergej Šargunov, který za svá díla získal řadu literárních cen, včetně jedné italské. Kromě sborníku povídek Svoji (2018), jinak žánr momentálně v Rusku velice oblíbený, napsal i několik románů, např. Katajev (2016). A mimochodem za manželku má praprapravnučku Lva Nikolajeviče Tolstého, filoložku. Bylo zajímavé si poslechnout ukázky dříve zakázaných autorů, kteří byli po mnoha letech přeloženi také do češtiny, např. Škola pro hlupáky Saši Sokolova. Rozloučil se s námi přehledem děl současných ruských autorek Ljudmily Ulické, Taťjany Tolsté, Niny Sadur a Ljudmily Petruševské.
Program konference pak pokračoval neméně zajímavým vystoupením Mgr. Jiřího Klapky o válečných písních nazvaným Píseň jako obraz doby. Svůj výklad doplnil četnými ukázkami, např. nám představil píseň, v níž se zpívá o našich legionářích, což bylo pro nás velké překvapení. Jako vždy hovořil velmi poutavě o historii jednotlivých písní a vzájemných interkulturních vztazích, které se v písních odrážejí.
Na pana Klapku navázal další hudebník, pan Alexej Kudrjavcev, rodák z Moskvy, který má ve svém repertoáru kromě svých vlastních písní také písně Vladimíra Vysockého. Stačilo se zaposlouchat a jako by se objevil před vámi. Opravdu perfektní výkon. Ve večerním programu jsme si pak připomněli festival ARS POETICA – Puškinův památník.
Druhý den dopoledne byl věnován didaktice ruštiny. Ranní blok zahájila paní docentka Eva Vysloužilová z Univerzity Palackého, která po teoretickém úvodu upozornila na nejčastější nedostatky, se kterými se setkává u našich žáků při konverzačních soutěžích. Pokusila se najít jejich příčiny a navrhla možnosti, jak s dětmi v hodinách pracovat, nejen aby se zlepšily, ale především, aby zažily úspěch. Zdůraznila význam cíle každé vyučovací hodiny ve výuce cizího jazyka.
Je vždy skvělé, když vystoupí sami učitelé. S užitečnými nápady do výuky ruštiny nás seznámila Mgr. Jana Ivanov Maksoudová ze ZŠ Ladova v Litoměřicích. Podělila se s námi o svoje zkušenosti z práce se současnou ruskou literaturou pro mládež v hodinách ruštiny. Ukázala nám několik metod, jak využít originál přímo ve výuce. Upozornila nás na řadu titulů, které lze ve vyučování použít a které by žáky mohly zaujmout, např. Bible v esemeskách.
Část konference zaměřená na výuku dále pokračovala představením výukového portálu společnosti Lingea, zejména jeho připravované učebnice ruského jazyka pro dospělé samouky. Z Brna přijala naše pozvání PhDr. Eva Kudrjavceva Malenová, PhD. Kromě překladače prekladac.lingea.cz, který můžeme pro ruštinu použít, hovořila také o materiálech na vyuka.lingea.cz, kde se dá prozatím studovat např. angličtina nebo francouzština. Připomněla rovněž zdařilou Gramatiku současné ruštiny. Dále nás kromě úspěšných a vyhledávaných slovníků Lingea upozornila na nový a zcela původní Ruský tematický slovník, který by měl vyjít v tištěné podobě a který by měl být později k dispozici i online. Nakonec nás všechny poprosila o podněty ke slovníkům a dalším příručkám.
O zcela jiný pohled na ruštinu se postarala Mgr. Eva Levá z Czech Prestige Praha, která hovořila o nečekaných úskalích, s nimiž se setkala při výuce češtiny u rusky mluvících studentů. Představila problematické oblasti ve fonetice nebo gramatice, ale hlavně ve slovní zásobě a slovosledu. Také ona vyzvala přítomné, pokud také vyučují češtinu pro cizince, ke spolupráci, tentokrát na svém veselém blogu o výuce češtiny heskycezky.blogspot.com.
Předposlední vystoupení se týkalo ruských reálií. Mgr. Alexandr Ivanov z Gymnázia v Litoměřicích vybral nesmírně zajímavé a neobvyklé téma zakázaných ruských měst. Jedná se o místa spadající pod Rosatom, Roskosmos a Ozbrojené síly RF. Jejich počet se stále zmenšuje, dnes je jich v celé Ruské federaci zveřejněno 38, ale jejich plocha se zvětšuje. Některá místa nejsou vůbec zveřejněna, zůstávají v tajnosti a vstup cizincům není povolen. Známé je však Hvězdné městečko se Střediskem přípravy kosmonautů J. Gagarina severovýchodně od Moskvy, které přešlo pod civilní správu, ale zakázaným městem zůstává. Nicméně navštívit ho můžeme. K návštěvě potřebujete povolení podané 45 dní předem.
K oblíbeným zakázaným nevojenským místům patří tzv. Novosibiřské Maledivy, což je nádrž asi půl hodiny autem z centra Novosibirska, ve které se ukládá nejedovatý vápenatý popílek z nedaleké tepelné elektrárny. Vstup do vody je zakázán, právě kvůli jílovitému asi dvoumetrovému dnu bychom se nijak nedostali ven.
Závěr semináře patřil opět hudbě. Projekt Zpívá celá škola představila Mgr. Eva Finkeová z Obchodní akademie v Českém Těšíně .Ukázala nám video, jak s pány Jiřím a Janem Klapkovými zpívali všichni studenti školy, kteří se učili ruštinu, písně ruské a české v ruštině, např. Okolo Frýdku cestička. Příjemný závěr úspěšného semináře. Vzhledem k situaci byli pořadatelé nuceni program semináře mnohokrát měnit. Celý seminář si i přesto udržel svou úroveň a zejména učitelům poskytl kromě teorie také řadu námětů od svých kolegů. Jasně se ukázalo, že živá setkání, postavená na dlouholetých dobrých mezilidských vztazích, jsou nenahraditelná.
Příští rusistický seminář je plánován na 17. – 18. září 2021. Obrovské poděkování patří organizátorům: paní Mgr. Šárce Miketové a jejím kolegům z Obchodní akademie a domova mládeže v Mohelnici, všem vystupujícím a vedení ČAR v čele s Mgr. Jiřím Klapkou a Mgr. Vlastou Klausovou. Děkujeme také všem kolegům rusistům, kteří se do programu semináře aktivně zapojili.
Ať žije MOHELNICE POČTVRTÉ v roce 2021!
Mgr. Pavla Rudzká

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů