Prosba o podporu záchrany kostela sv. MichaelaVážení přátelé, dovoluji si podpořit prosbu Mgr. Jiřího Knitla, předsedy Výboru pro národnostní menšiny Magistrátu Hl.města Prahy o záchranu kostela sv. Michaela na pražském Petříně.
Mgr. Jiří Klapka
předseda
kostel.jpg
Vážené kolegyně a kolegové,
jistě jste zaznamenali prostřednictvím sdělovacích prostředků či sociálních sítí zprávu o požáru pravoslavného kostela sv. Michaela (chcete–li chrámu archanděla Michaela) v zahradách Kinských. Požár tuto unikátní celodřevěnou historickou stavbu z druhé poloviny 17. století velmi poničil. V tomto případě se jedná nejen o velké ztráty z pohledu poškození historické památky, ale také zničení daru, který připomínal dobu, kdy Podkarpatská Rus byla součástí tehdejší Československé republiky. Jednalo se o dar Rusínů Praze, jako hlavnímu městu společné republiky a byl přenesen v roce 1929 přímo z Podkarpatské Rusi právě do krásné zahrady Kinských.
Díky iniciativě radní hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu MgA. Hany Třeštíkové již Praha spojila své síly s předními institucemi, kterými jsou Národní muzeum, Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury ČR, aby bylo možné zahájit obnovu této památky.
Hana Třeštíková rovněž učinila kroky k tomu, aby vznikla veřejná sbírka na obnovu požárem zničeného kostela, kam je možné zasílat příspěvky na transparentní účet 500089822/0800.
Chtěl jsem Vás o této skutečnosti informovat, jelikož je nám poškození kostela o to bližší díky sepjetí s tématem národnostně menšinovým.
Věřím, že v tuto chvíli společně podpoříme nejen památku blízkou zejména zástupcům rusínské a ukrajinské národnostní menšiny, která byla symbolem Podkarpatské Rusi jako součásti naší země, ale i symbolem víry, vzájemnosti a soudržnosti, což by mělo platit i pro podporu obnovy této památky.
Předem děkuji všem, kteří se rozhodnou podpořit záměr směřující k obnově kostela sv. Michaela.
Mgr. Jiří Knitl
předseda Výboru pro národnostní menšiny
místopředseda Výboru pro bezpečnost
zastupitel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
hmp.jpg

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů