ZA VÁCLAVEM KUCHTOUkuchta_v_W.jpg
Účastníci celostátních přehlídek Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník si jistě vybaví tvář usměvavého pána, který se dlouhodobě podílel na organizačním zabezpečení přehlídky - od prezence po občerstvení. Původním povoláním učitel na základní škole, obdivovatel a znalec ruského a slovenského umění pracoval celý život jako ekonom ve společenských organizacích. Jako aktivní sportovec a funkcionář působil ve vedení Sdružení tělovýchovných jednot a sportovních klubů při České unii sportu. Ve svém bydlišti byl dlouhé roky městským zastupitelem a předsedou TJ Sokol Klecany. Celý život se rozdával.
„Děkujeme za velké množství práce, kterou jste věnoval ostatním. Budete nám chybět.“ uvedl na Facebooku starosta Klecan Daniel Dvořák (ODS).
Obětavý a vzdělaný kamarád a rádce pan Václav Kuchta odešel náhle ve věku 78 let v pátek 2. dubna 2021, rozloučení se uskutečnilo 9.dubna 2021 v obřadní síni Mělníku – Chloumku.
VÁCLAVE, DĚKUJEME!
Mgr. Jiří Klapka a výkonný výbor Česko-ruské společnosti