KAREL JAROMÍR ERBEN - ČESKÉ SLOVO NESEME K VÁMO díle Karla Jaromíra Erbena besedují Lubomír Brožek a Jiří Klapka.
erben_W.jpg
V letošním roce si připomínáme již čtvrtstoletí úspěšné spolupráce se Slovensko-českým klubem v Praze. Mezi více než stovkou společných akcí věnovaných vzájemnému poznávání našich kultur i umění dalších slovanských národů byly akce k jubilejím českých spisovatelů pořádané v Čechách i na Slovensku a také publikační činnost, mezi jinými např. sborník u příležitosti 200. výročí narození Boženy Němcové nebo trojjazyčné vydání Erbenovy Kytice v roce 2011.
Vzhledem k omezeným možnostem cestování v době pandemie udělal Slovensko-český klub z nedostatku přednost a natočil několik programů s názvem České slovo neseme k vám.
Na besedu o Karlu Jaromíru Erbenovi jsem si pozval předsedu Klubu českých a slovenských spisovatelů básníka Lubomíra Brožka, o hudební doprovod požádal houslového virtuoza Alexandra Shonerta a syna Jana Klapku. Programem bychom rádi pozdravili i naše krajany a bohemisty v zahraničí.
Jiří Klapka
Z časopisu Slovenské dotyky - Magazínu Slovákov v ČR - číslo 3-4/2021
dotyky.jpg