SIBIŘSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ ČESKÉ SPISOVATELKYPavlína Brzáková (1972) je etnografka a spisovatelka. V centrální části Sibiře prožila několik let s kočovnými Evenky a Něnci.
brzakova_W.jpg
V průběhu desíti let (1991-2001) sbírala a sepisovala vzpomínky pamětníků na posledního šamana Ogeho a na dřívější a současný život Evenků. Ve svých knihách popsala jejich mytologii, písně, lovecké zážitky a setkání s duchovními světy. Psala o tom co viděla a zažila.
Za své knihy Dědeček Oge či Modřínová duše získala literární cenu Josefa Hlávky.
U příležitosti devadesátiletého výročí založení Evenkie vyšla na Sibiři kniha Dědeček Oge v ruském překladu. Na pokyn vedoucího oddělení kultury Evenkského okresu, byla ale kniha stažena z distribuce a zařazena na seznam zakázaných publikací.
O svých zážitcích si Mgr. Pavlína Brzáková, PhD. povídá s Jaroslavem Duškem.
combo_W.jpg