MÁJOVÁ VZPOMÍNÁNÍ U PAMÁTNÍKŮ OSVOBODITELŮ 2Pietní setkání u hrobů našich osvoboditelů u Chocně a v Praze.
Nad obcí Sruby nedaleko Chocně je pomník s nápisem v ruském a českém jazyce:
Parašutista poručík Alexandr Bogdanov padl v boji s Němci 1. 5. 1945.
Poručík Bogdanov velel útoku partyzánů na letiště Mrázovy továrny a zemřel po zásahu německého kulometu.
chocen_1_W.jpg
chocen_2_W.jpg
V krásném lese se každoročně konaly velmi pěkně organizované vzpomínkové akce s bohatým kulturním programem za účasti více jak osmi set návštěvníků z mnoha východočeských i moravských měst. Vzhledem k pandemii má akce již druhým rokem komorní charakter. Přesto i v této době vystoupila na setkání Kapesní kapela Kapka – Petr Šimáček a Dana Sokolová.
chocen_3_W.jpg
 
V Praze probíhaly pietní akce od 5. května 2021. U bývalého pomníku maršála Koněva a na Pohřebišti českých a sovětských obětí z 5.–9. května 1945 na Vokovickém hřbitově v Praze 6.
Na organizaci těchto akcí se do roku 2020 významně podílela místopředsedkyně pražské městské rady naší Společnosti Blažena Brantálová (*1929). Jako všichni pamětníci květnových událostí vzpomínala na to, že se v pražských ulicích střílelo ještě 9. května 1945.
Jako milou vzpomínku na ty dny chová svůj dívčí památník, do kterého se jí podepsali vojáci Rudé armády, které její rodiče pozvali na oběd.
Pietní akce se konaly také na Kobyliské střelnici, která byla v době nacistické okupace popravištěm a od roku 1978 národní kulturní památkou i na Olšanských hřbitovech, kde se pietní akce konaly 5., 8. a 9. května 2021.
praha_4_W.jpg
Delegace Česko-ruské společnosti položila na Olšanech květiny v poledne 9. května.
praha_1_W.jpg
Dobové písně zapívali u pomníku osvoboditelů Svitlana Zatonská,
Trio Legie, Světlana Stěpanovová a Jiří Klapka.
praha_2_W.jpg