BUDOVA VELVYSLANECTVÍ ČR V MOSKVĚVelvyslanectví v Moskvě tvoří mohutný komplex budov v centru města. Československé velvyslanectví sídlilo v Moskvě už za první republiky.
Malá patrová budova ale nemohla splňovat požadavky, které moskevská diplomatická mise musela plnit po nástupu komunistů k moci. Za nevyhovující byla ostatně pokládána už v meziválečné době. Přistoupilo se proto ke stavbě nového objektu velvyslanectví. Architektonické řešení vytvořili architekti ze sovětského podniku Mosgorprojekt. Komplex budov byl pak postaven v letech 1954 - 1955. Pod vedením sovětských stavitelů se na výsledné podobě, především řešení interiérů, podíleli i čeští zaměstnanci pražského Stavoprojektu. Mezi nimi i František Cubr a Zdeněk Pokorný, pozdější spoluautoři bruselského pavilónu EXPO´58 a hlavní protagonisté tzv. bruselského stylu.
moskva2.jpg
Skutečnost, že při stavbě ambasády měli rozhodující slovo sovětští architekti vedla k tomu, že se československé velvyslanectví stalo ukázkovým příkladem tzv. socialistického realismu. Dodnes představuje jedinou českou ambasádu postavenou čistě v architektonickém slohu, jehož nejtypičtější příklady na území České republiky lze najít v pražském hotelu International a ostravském sídlišti Poruba.
Velvyslanectví v Moskvě tvoří mohutný komplex budov s centrálním nádvořím s kašnou. Vstupní část, do níž se soustředí vlastní prostory úřadu, má podobu mohutné sedmipodlažní stavby. Na protější straně nádvoří se nachází reprezentativní budova, kde se konají společenské akce. S hlavní budovou úřadu je spojena rezidencí velvyslance. Po stranách hlavní budovy, oddělené dvěma mohutnými bránami, se nachází pětipodlažní bytové budovy.
Po rozpadu Československa slouží komplex budov potřebám Velvyslanectví České republiky v Moskvě. Ambasáda byla postavena ve stavebním slohu, který patří neodmyslitelně k dějinám architektury 20. století a objekt moskevského velvyslanectví ho dokumentuje v učebnicové podobě.
Ze stránek Velvyslanectví ČR v Moskvě – kráceno
skupinka_W.jpg
Před budovou Velvyslanectví - podzim 2008
Zleva: Vít Fiala, Milan Dořák, Eva Pilarová, Jiří Klapka a Jan Kolomazník
 
ČESKÝ DŮM MOSKVA
Pár minut chůze od areálu budov Velvyslanectví České republiky se nachází Český dům Moskva, přibližně 2,5 km od Rudého náměstí a Kremlu. Je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí, disponuje 122 kancelářemi, 131 byty a 87 hotelovými pokoji.
Vedle obecné reprezentace a popularizace České republiky v návaznosti na aktivity Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, kterého je formálně nedílnou součástí, je ČDM především výjimečným zázemím pro dlouhodobě působící zástupce českých firem v Ruské federaci i pro individuální české cestovatele.
Ze stránek Českého domu Moskva - kráceno