BUDOVA VELVYSLANECTVÍ ČR V MOSKVĚVelvyslanectví v Moskvě tvoří mohutný komplex budov v centru města. Československé velvyslanectví sídlilo v Moskvě už za první republiky.
Malá patrová budova ale nemohla splňovat požadavky, které moskevská diplomatická mise musela plnit po nástupu komunistů k moci. Za nevyhovující byla ostatně pokládána už v meziválečné době. Přistoupilo se proto ke stavbě nového objektu velvyslanectví. Architektonické řešení vytvořili architekti ze sovětského podniku Mosgorprojekt. Komplex budov byl pak postaven v letech 1954 - 1955. Pod vedením sovětských stavitelů se na výsledné podobě, především řešení interiérů, podíleli i čeští zaměstnanci pražského Stavoprojektu. Mezi nimi i František Cubr a Zdeněk Pokorný, pozdější spoluautoři bruselského pavilónu EXPO´58 a hlavní protagonisté tzv. bruselského stylu.
moskva2.jpg
Skutečnost, že při stavbě ambasády měli rozhodující slovo sovětští architekti vedla k tomu, že se československé velvyslanectví stalo ukázkovým příkladem tzv. socialistického realismu. Dodnes představuje jedinou českou ambasádu postavenou čistě v architektonickém slohu, jehož nejtypičtější příklady na území České republiky lze najít v pražském hotelu International a ostravském sídlišti Poruba.
Velvyslanectví v Moskvě tvoří mohutný komplex budov s centrálním nádvořím s kašnou. Vstupní část, do níž se soustředí vlastní prostory úřadu, má podobu mohutné sedmipodlažní stavby. Na protější straně nádvoří se nachází reprezentativní budova, kde se konají společenské akce. S hlavní budovou úřadu je spojena rezidencí velvyslance. Po stranách hlavní budovy, oddělené dvěma mohutnými bránami, se nachází pětipodlažní bytové budovy.
moskva1.jpg
Po rozpadu Československa slouží komplex budov potřebám Velvyslanectví České republiky v Moskvě. Ambasáda byla postavena ve stavebním slohu, který patří neodmyslitelně k dějinám architektury 20. století a objekt moskevského velvyslanectví ho dokumentuje v učebnicové podobě.
Ze stránek Velvyslanectví ČR v Moskvě – kráceno
skupinka_W.jpg
Před budovou Velvyslanectví - podzim 2008
Zleva: Vít Fiala, Milan Dořák, Eva Pilarová, Jiří Klapka a Jan Kolomazník
 
ČESKÝ DŮM MOSKVA
Pár minut chůze od areálu budov Velvyslanectví České republiky se nachází Český dům Moskva, přibližně 2,5 km od Rudého náměstí a Kremlu. Je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí, disponuje 122 kancelářemi, 131 byty a 87 hotelovými pokoji.
Vedle obecné reprezentace a popularizace České republiky v návaznosti na aktivity Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, kterého je formálně nedílnou součástí, je ČDM především výjimečným zázemím pro dlouhodobě působící zástupce českých firem v Ruské federaci i pro individuální české cestovatele.
Ze stránek Českého domu Moskva - kráceno