ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK - CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 55. ROČNÍKUNa 26. Celostátním rusistickém semináři byl vyhlášen 55. ročník festivalu a tradičně ukončen 6. června 2021, v den narozenin Alexandra Sergejeviče Puškina.
název
Soutěž se poprvé uskutečnila online. Na jaře probíhala krajská kola ve všech krajích naší republiky. Hodnotili se účastníci všech typů škol podle videonahrávek ve třech nominacích: „sólová recitace“, „hudební kategorie sólo a duo+trio“ a „kolektivní vystoupení“. Výběr byl stejně jako v minulých letech rozmanitý - z děl klasické i moderní ruské literatury, lidové a současné písně ruských autorů. Zajímavá vystoupení z krajských kol byla doporučena jako příspěvek do celostátní videonahrávky, která byla pořízena díky Ruskému středisku vědy a kultury v Praze. Ve spolupráci s vedoucí kurzů RJ paní Mgr. Ludmilou Nyklovou a paní Mgr. Veronikou Vorontsovovou z oddělení kultury, které video připravily, jsme museli také přihlížet k technickému zpracování nahrávky. Proto se na záznam nedostala i ta vystoupení, která by si to zasloužila. Z každé nahrávky však bylo zřejmé, že naši učitelé mají svou profesi velmi rádi a dokáží na stejnou vlnu naladit i své žáky a studenty.
Z historie soutěže
Soutěž vznikla v době, která tomu přála. Vznikla ze školních akademií a z Lidových kurzů ruského jazyka, kde se při výuce zpívalo a recitovalo. Byl to dobrý nápad poznávat ruskou kulturu prostřednictvím uměleckého slova a hudby. První celoslovenské kolo se konalo v roce 1959 a jako celostátní byla soutěž vyhlášena ve školním roce 1966/1967. Historii 50 let soutěže je věnován sborník ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK – 1966-2016.
A jakých bylo uplynulých posledních pět let? Festival probíhal ve všech krajích, obohacovalo jej i častější účast rodilých Rusů žijících v České republice. Zapojují se mladí vyučující ruštiny. V zahraničí byl Festival prezentován na Rozšířeném zasedání prezidia Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury - MAPRJAL v Paříži (září 2017), věnovanému 50. výročí založení Asociace, na výročních shromážděních Fondu Russkij mir v Ruské federaci (2017, 2018, 2019) na XIV. Mezinárodní kongresu MAPRJAL – v Kazachstánu (květen 2019) i na rusistických setkáních mládeže. U příležitosti 60. výročí založení soutěže se v předvečer celostátní přehlídky ARS POETICA - PUŠKINŮV PAMÁTNÍK uskutečnil v Ruském středisku vědy a kultury v Praze koncert JAROMÍR NOHAVICA A RUŠTÍ BÁSNÍCI (5. června 2019). Do konání 54. ročníku zasáhla pandemie, ale v RSVK se podařilo natočit videopozdrav účastníkům Festivalu (6.6.2020) a na Celostátním rusistickém semináři v Mohelnici v září 2020 uskutečnit přehlídku kategorie absolventů vysokých škol.
Poděkování za 55. ročník Festivalu ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK 2020/2021 patří všem – interpretům, pedagogům, porotcům, technikům i Ruskému středisku vědy a kultury v Praze, které od svého založení v roce 1971 vždy hostilo naše celostátní přehlídky. Blahopřejeme k jubileu.
Za organizační štáb Festivalu
Mgr. Jiří Klapka, předseda ČRS a ČAR
Mgr. Klaudia Eibenová, místopředsedkyně ČAR
litmer_W.jpg
Do celostátní přehlídky postoupilo i vystoupení ZŠ Ladova z Litoměřic,
jejíž žáky učí rusky Mgr. Jana Ivanov-Maksoudová teprve prvním rokem.