ODEŠEL PROFESOR MIROSLAV ZAHRÁDKAAž dnes jsem se z časopisu Новая Русистика 1/21 dozvěděl, že necelé dva týdny po svých devadesátinách, 25. května 2021, zemřel po dlouhé nemoci prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc., český rusista mezinárodní pověsti, s jehož jménem jsou spjaty desítky let československé rusistiky a přijímání ruské literatury u nás. Za svou činnost obdržel v roce 2001 Medaili Josefa Jungmanna.
název
Prof. M. Zahrádka a velvyslanec A. Fedotov
Vzpomínám na pracovní a soukromá setkání s moudrým a vtipným panem profesorem, vzájemné návštěvy v Olomouci i v Praze, společné cesty po republice i za jejími hranicemi.
Je autorem mnoha knih a mne těší, že jsem některým z nich mohl pomoci na svět a u knih Toulky s ruskými spisovateli, Maxim Gorkij v ohlasech české kritiky a Slovník rusko-českých literárních vztahů jsem vytvořil obálky.
obaly_W.jpg
Slovník jsme pěkně přivítali v roce 2008 na Velvyslanectví Ruské federace. Recenze Slovníku rusko-českých literárních vztahů byla součástí Zpravodaje České rady Česko - ruské společnosti z prosince 2008. Jejím autorem je Zdeněk Hrabica.
Milý Mirku, vzpomínáme a děkujeme za všechno co jsi pro rusistiku a česko-ruské vztahy udělal.
Jiří Klapka
Nekrolog Za profesorem Miroslavem Zahrádkou napsal prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., vedoucí Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity Brno, v časopisu Новая Русистика 1/21, str. 51-55.