ČESKOSLOVENSKO – SOVĚTSKÉ VZTAHY 1918 - 1948Prezentace dlouho očekávané knihy uznávaného historika PhDr. Emila Voráčka, DrSc. a jeho spolupracovníků se uskutečnila 29. června 2021 ve Slovenském domě v Praze.
obal_W.jpg
Akce byla pojata jako Debata o československo-sovětských vztazích v letech 1918 - 1948 a jejím hlavním pořadatelem byla Nadace Železná opona. Prolog tvořila montáž českých a ruských dobových písní v podání hudebního historika Mgr. Jiřího Klapky, předsedy Česko-ruské společnosti. Písně pak doplňovaly i jednotlivá vystoupení účastníků debaty.
Účastníky přivítal Mgr. Vladimír Skalský, ředitel Slovenského domu a velimi dobře moderoval první část akce. Úvodní slovo měl zástupce ředitele Historického ústavu Akademie věd ČR doc. PhDr., Jan Němeček, DrSc. a po něm vystoupil autor PhDr. Emil Voráček, DrSc. Knihu představil jeho kolega, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.z Ústavu českých dějin, FF UK Praha. Velký ohlas mělo vystoupení bývalého předsedy vlády Slovenské republiky JUDr. Jána Čarnogurského, který je předsedou Slovensko-ruské společnosti. Dobré slovo o knize i o perspektivách spolupráce vyslovila konzulka Generální konzulátu Ruské federace v ČR paní Maria Semjonova.
Po přípitku a následné přestávce zasvěceně moderoval PhDr. Milan Syruček druhou část akce - diskusi. Vystoupila v ní řada odborníků včetně historika Milana Macháčka.
Na zadní straně obálky knihy je uvedeno, že předmětem zkoumání předkládané monografie jsou československo-sovětské vztahy od roku 1917/1918 do února 1948 v širších mezinárodních politických, společenských a hospodářských souvislostech. Publikace pokrývá zhruba první polovinu „krátkého 20. století“, ve kterém došlo k zásadním, rozsáhlým změnám, během nichž se podstatně proměnila geopolitická mapa světa. Na pozadí globálních procesů došlo k řadě dramatických změn a otřesů i v rámci regionu střední a východní Evropy, které ve většině zemí vedly nejen k zásadní proměně sociálně politického systému, ale také vzájemných vztahů.
Autorský kolektiv se na základě pramenných výzkumů pokouší o pokud možno komplexní uchopení složitého přediva souvislostí, trendů a vazeb, které formovaly československo-sovětské vztahy ve vytčeném období.
Knihu V zájmu velmoci - Československo a Sovětský svaz 1918–1948, Emil VORÁČEK a kol. vydal Historický ústav AV ČR v roce 2021 a má 680 stran, ISBN: 978-80-7286-347-1.
-JH-