RUSISTICKÝ WORKSHOP NA KARLOVĚ UNIVERZITĚVážené kolegyně, vážení kolegové,
uveřejňujeme další možnost vzdělávání - pozvánku naší milé kolegyně Mgr. Kateryny Zubkovské, která nyní působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Jiří Klapka
UK 2.png
Jazykové centrum FF UK by vás rádo pozvalo na workshop, věnovaný praktickému využití inovativních metod ve výuce ruštiny.
Workshop, určený zejména učitelům ruštiny na ZŠ a SŠ, se uskuteční:
v pátek 1. 10. od 14:00 do 18:00
v prostorách JC FF UK v Celetné ulici v Praze
Akce se může uskutečnit díky podpoře z projektu Erasmus+ „Культурное наследство в преподавании иностранных языков”, komunikačním jazykem bude ruština.
Medailonky lektorů a program najdete v příloze Мастеркласс 1_10_программа.
Účast je zdarma, účastníci obdrží certifikát polského organizátora.
Počet účastníků je omezen na 15 – pokud máte zájem se workshopu zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku zde.
 
Kromě tohoto workshopu by vám JC FF UK rádo nabídlo i další možnosti, jak se zdokonalit v jazyce a seznámit se s novými metodami výuky ruštiny.
Od ledna do dubna 2022 jsme pro Vás připravili inovovaný kurz Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny, který je akreditován MŠMT a je na něj tudíž možno čerpat prostředky z šablon. Tento kurz je zaměřen prakticky, důraz je kladen na komunikaci v ruštině a rozvoj všech jazykových kompetencí. Součástí bude i seznámení s některými online nástroji, jimiž lze zpestřit jak prezenční, tak i distanční výuku. Náplň kurzu je pozměněna, proto se jej mohou účastnit i ti, kteří již kurz absolvovali.
Podrobné informace, časový harmonogram a medailonky lektorek najdete zde či v příloze Akreditovaný kurz pro učitele ruštiny 2022.
 
Poslední naše nabídka může oslovit jak učitele, tak studenty. V rámci kurzů celoživotního vzdělávání Jazykové centrum nabízí kurzy nejen ruštiny, ale i dalších jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, latina) již od začátečníků. Řada z těchto kurzů probíhá online, proto je možné se jich účastnit, i pokud nejste z Prahy.
Podrobnou nabídku najdete zde.
 
Případné dotazy rádi zodpovíme.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Kateryna Zubkovska
Jazykové centrum FF UK,
Celetná 20, Praha 1, místnost č.133
tel. +420 221 619 629, 603 211 235