STUDIUM V RUSKU V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023Generální konzulát Ruské federace v Brně informuje:
Vážení kolegové,
zasíláme informace o náboru na studium v Rusku pro akademický rok 2022/2023 na rozpočtovém základě (na úkor státního rozpočtu Ruské federace).
Žádosti mohou podávat občané České republiky – studenti, učitelé, akademičtí pracovníci i krajané žijící v České republice.
Registrace je otevřena od 1. září do 1. listopadu 2021.
V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se studia v Ruské federaci, se můžete obrátit na oddělení vědy a vzdělávání Ruského domu v Praze na adrese naukarsvk@post.cz.
S úctou
Georgy Akaemov
třetí tajemník
mgu.jpg
Moskevská státní univerzita - MGU
Уважаемые коллеги,
направляем информацию о наборе на обучение в России на 2022/2023 учебный год за счет средств государственного бюджета Российской Федерации.
Заявки могут подавать граждане Чешской Республики – студенты, преподаватели, академические сотрудники, а также соотечественники, живущие в Чехии.
Регистрация открыта с 1 сентября до 1 ноября 2021 года.
По всем вопросам, связанным с обучением в Российской Федерации, можно обращаться в Отдел науки и образования Русского дома в Праге, написав на naukarsvk@post.cz.
С уважением,
Георгий Акаемов
третий секретарь
Kontakty:
Генеральное консульство Российской Федерации в Брно,
Чешская Республика
Generální konzulát Ruské federace v Brně,
Česká republika
Hlinky 142 b
603 00 Brno
Tel.: +420 543 232 157
Fax: +420 543 244 429
Telegram account: https://t.me/gkbrno