VYHLÁŠEN 56. ROČNÍK FESTIVALU ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK 2021/2022puskin_W.jpg
Na 27. celostátním rusistickém semináři konaném v prostorách Obchodní akademie v Mohelnici za podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje, vedení OA Mohelnice, Západočeské univerzity v Plzni, České asociace rusistů,Česko-ruské společnosti a České nadace 2000 byl 17.9. 2021
Vyhlášen 56. ročník Festivalu ARS POETICA – Puškinova památníku