AKTIVITY RUSKÉHO CENTRA V PLZNIVýstava fotografií, Evropský den jazyků, mezinárodní vědecká konference – to jsou některé z nedávných aktivit pracovníků Ruského centra při UJP ZČU v Plzni.
Do konce října 2021 máte ještě možnost prohlédnout si výstavu fotografií s názvem „VEKTOR ARKTIKA“. Je to unikátní soubor asi 40 velkoformátových fotografií, které zachycují drsnou, ale přitom krásnou arktickou přírodu a život v nepříznivých podmínkách. Na tuto výstavu bude navazovat další kolekce fotografií „PLACHTY RUSKA“. Bude to fotodokumentace života mladých námořníků, kteří absolvují svoji výuku na školní lodi, která pluje okolo severních hranic Ruska. Oba soubory fotografií nám byly zapůjčeny díky spolupráci a dohodě s Muzeem světového oceánu v Kaliningradu.
20. září se v centru Plzně konal Evropský den jazyků, který již tradičně organizovala Státní a vědecká knihovna Plzeň. Pracovnice Ruského centra se věnovaly zájemcům o ruštinu z různých ZŠ a SŠ z Plzně a plzeňského kraje v kulturním a výukovém centru ZČU. Během celého dne se s ruštinou seznámilo téměř 160 žáků a studentů. Hravou a zábavnou formou pronikali do základů azbuky, psaní, čtení i zpěvu v ruštině. Pod vedením Varvary Golovatiny (metodičky Ruského centra) si mohli účastníci při učení prvních ruských slovíček i zatancovat.
deti_W.jpg
Evropský den jazyků - výuka s tanečky
Ve dnech 22.-25. září se pracovnice Ruského centra zúčastnily mezinárodní vědecké konference „XXV. SLOVANSKÉ ČTENÍ“, které pořádala katedra rusistiky a ruské literatury Univerzity v Daugavpilsu (Lotyšsko). V době pobytu v Lotyšsku navštívila Mgr. Vlasta Klausová Ruské centrum v Rize při Baltické mezinárodní akademii (Baltic International Academy). Zúčastnila se výuky i doprovodných akcí v RC a představila prezentaci o činnosti Ruského centra v Plzni.
prdnaska_W.jpg
Přednáška Vlasty Klausové na konferenci v lotyšském Daugavpilsu
Ve dnech 23.-24.9. se pracovnice RC zúčastnily mezinárodní konference "XXV SLAVIC READINGS" na Univerzitě v Daugavpilsu (Lotyšsko). Příspěvky z konference budou publikovány ve sborníku "Slovanská čtení". V Ruském centru při Univerzitě v Daugavpilsu se dále zúčastnily a vystoupily na semináři pro zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny. Účast a vystoupení na obou akcích jsou velice přínosné. Získaly jsme nové kontakty; v jednání je podpis vzájemných smluv pro Erasmus+ s univerzitami v Rize a v Daugavpilsu.
Mgr. Vlasta Klausová, vedoucí Ruského centra
Mgr. Varvara Golovatina, CSc, metodik Ruského centra