ZEMŘEL JUDR. JOSEF BÍNAS velikou lítostí si dovoluji oznámit, že 3. prosince 2021, zemřel náhle můj nejbližší spolupracovník, laskavý, pracovitý a obětavý kamarád JUDr. Josef Bína, první místopředseda Česko-ruské společnosti.
bina_W.jpg
Vždy jsem si vážil lidí, kteří byli ochotní dělat něco pro druhé a Ty jsi se rozdával plnými hrstmi.
Děkuji Ti, drahý kamaráde.
Pěkně Ti to napsali – očím jsi odešel, v srdcích zůstáváš.
 
Rozloučení se uskuteční v pátek 10. prosince 2021 ve 8:15 hodin
v obřadní síni krematoria v Pardubicích.
Mgr. Jiří Klapka
předseda Česko-ruské společnosti
a České asociace rusistů