DOSTOJEVSKIJ V KLEMENTINUDostojevskij v Klementinu – seminář konaný u příležitosti 200. výročí narození Fjodora Michajloviče Dostojevského.
rusmir112021_W.jpg
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 si v mnoha místech světa připomněli dvousté výročí narození jednoho z největších ruských spisovatelů. Výročí bylo příležitostí, abychom se po delší době viděli s dlouholetými přáteli a kolegy z českých a moravských univerzit. Vedení Společnosti Dostojevského - Radka Hříbková a Miluša Bubeníková a ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka uspořádali ve výroční den seminář nazvaný Fjodor Dostojevskij 1821 – 1881 – 2021. Konal se v staroslavném Klementinu, v jehož prostorách pravděpodobně pobýval v srpnu 1869 i Fjodor Michajlovič Dostojevskij.
Zastavil se zde cestou do staroměstského chrámu sv. Mikuláše, kde si chtěl prohlédnout ikonu Cyrila a Metoděje, dar jedenácti ruských intelektuálů v čele s básníkem Apollonem Majkovem u příležitosti 1000. výročí úmrtí svatého Cyrila. Při své návštěvě věnoval Fjodor Michajlovič Dostojevskij chrámu věčné světlo.
Úvodem semináře jsme si připomněli, že již uplynulo 100 let od narození významných českých rusistů profesorů Františka Malíře, Radegasta Parolka, Zdeňka Mathausera, a 90 let od narození jeho bývalých asistentů Bohumila Neumanna, Vladimíra Svatoně, Miroslava Zahrádky a také Václava Huňáčka. Připili jsme si na jejich památku a na zdraví Jaroslava Vávry (*1930), dlouholetého předsedy České asociace rusistů.
Program semináře Fjodor Dostojevskij 1821 – 1881 – 2021
12:00 – 12:10


12:10 – 12:40


12:40 – 13:0013:00 – 13:40

13:40 – 14:00


14:00 – 14:20


14:20 – 14:40


14:40 – 15:00

15:00 – 15:20


15:20 – 15:40


15:40 – 16:00


16:00 – 16:40
Zahájení semináře
PhDr. Miluša Bubeníková, PhD., PhDr. Lukáš Babka

Proč stále čteme Dostojevského?
PhDr. Radka Hříbková, CSc.

Iniciátoři a završitelé: problém vyčerpanosti, nevyčerpanosti, vyčerpatelnosti a nevyčerpatelnosti poetologických impulsů (Dostojevskij a ti druzí)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

diskuse

Důsledný paradoxalista v Dostojevského Zápiscích z podzemí
doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

F. M. Dostojevský na českých scénách
PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D.

Recepce Dostojevského Deníku spisovatele v českém prostředí
PaeDr. Lenka Odehnalová, Ph.D.

diskuse

Dostojevskij, Čechy, Češi a hudba
Mgr. Jiří Klapka

Člověk nebo Bůh? – Věčný problém Dostojevského
Mgr. Robert Kuthan

František Kautman a vznik Mezinárodní společnosti Dostojevského
PhDr. Miluša Bubeníková, PhD.

diskuse, závěr
V příloze publikujeme příspěvky prof. Ivo Pospíšila, dr. Rady Hříbkové i můj příspěvek. Zařadil jsem také článek, který mi poslala kamádka a kdysi členka mého divadelního studia Iris, dnes oblíbená středoškolská učitelka Mgr. Veronika Valíková, Je nazvaný Proč dnes číst Dostojevského?
Jiří Klapka