POKLADY RUSKÉ KULTURY 3DĚJINY
БОРИС ЕГОРОВ: Как Кутузову удалось сокрушить «Великую армию» Наполеона
Jak se Kutuzovovi podařilo rozdrtit Napoleonovu "Velkou armádu".
UMĚNÍ
Церковь Покрова на Нерли
Chrám Pokrovu na Něrli, někdy též Chrám Panny Marie Pomocné na Něrli, je pravoslavný chrám z 12. století, nacházející se asi 1,5 km za obcí Bogoljubovo ve Vladimirské oblasti Ruska. Od roku 1992 je v rámci Bílých památek Vladimiru a Suzdalu zanesen na seznam světového dědictví UNESCO.
Подземная книга рекордов
Metro - Podzemní kniha rekordů
FILM
Минувшее проходит предо мною...
Film, řešený formou hry, obsahuje záběry z týdeníků, odrážející život Ruska včetně Moskvy na přelomu XIX-XX století.
В роли В. Гиляровского - О. Табаков. V roli V. Gilyarovského - O. Tabakov.
HUDBA
Звёздные мелодии Арама Хачатуряна
Hvězdné melodie Arama Chačaturjana
А. Хачатурян: Танец с саблями
A. Chačaturjan: Šavlový tanec
Хачатурян: Вальс ("Маскарад")
Chačaturjanův Valčík ("Maškaráda")
Арам Хачатурян: Адажио Спартака и Фригии
Aram Chačaturjan: Adagio Spartaka a Frygie
Připravila: K. Eibenová