MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V PETROHRADĚMožnost distanční účasti na mezinárodní konferenci v Petrohradě
Kolegyně a kolegové z katedry ruského jazyka Petrohradské státní univerzity architektury a stavebnictví pořádají 27. května 2022 distanční formou (přes MSTeams) mezinárodní konferenci Новое и традиционное в практике обучения русскому языку как родному и иностранному в университетах нефилологического профиля. Jejím cílem bude projednání vědecko-metodických otázek v oblasti výuky ruštiny jako cizího jazyka z hlediska lingvistiky, pedagogiky, metodiky, psychologie, sociologie, filozofie jazyka, nových technologií a mezikulturní komunikace.
Účast je bezplatná. Přihlášky a příspěvky lze zaslat do 10. dubna 2022, budou otištěny ve sborníku, který bude mít mezinárodní standardní ISBN a bude zařazen do databáze RINC (Российский индекс научного цитирования).
Jste srdečně zváni k účasti!
Podrobnější informace a pokyny na:
PhDr. Marta Vágnerová Ph.D.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
členka organizačního výboru konference