POKLADY RUSKÉ KULTURY 10MALÍŘ V. SURIKOV
Вячеслав Шпаковский - «Учебное полотно» великого мастера В. Суриков (2020)
Vjačeslav Špakovskij - «Vzdělávací plátno» velkého mistra. V. Surikov (2020)
Výklad k obrazu i skicám „Как Ермак Сибирь покорял" ("Jak Jermak dobyl Sibiř"). Téma historismu obrazu zbraní a brnění na plátnech velkých mistrů. Obrazy zde byly považovány za velmi odlišné, ale jen několik z nich v tomto ohledu bylo jak historických, tak realistických…
OVLÁDNUTÍ SIBIŘE
Краткая история освоения Сибири (2020)
Stručná historie ovládnutí Sibiře (2020)
Jak Rusko expandovalo na východ. Kdo, kdy a proč se přestěhoval hluboko do neproniknutelných sibiřských lesů, i to, jak tam lidé žili před příchodem civilizace.
UMĚNÍ DŘEVĚNÝCH STAVEB
Я. Maлков - "Древнерусское деревянное зодчество" (Издательский дом «Муравей» 1997)
Russian Wooden Folk Architecture - Русская деревянная народная архитектура
Ruská dřevěná lidová architektura. Ukázky, sborový zpěv.
Как строили наши предки. Русский деревянный дом.
Jak stavěli naši předkové. Ruský dřevěný dům.
Film vypráví o mistrech, kteří předávají z generace na generaci dovednosti našich předků, kteří věděli, jak vytvořit jedinečná díla dřevěné architektury.
Деревянная архитектура Томска (2020)
Dřevěná architektura města Tomsk (2020)
Co jsou to jsou "Tomská krajka" a "Tomské věže"? A proč vlastně tak obyvatelé města nazývají některé ze starobylých architektonických budov. Názorně s výkladem.
HISTORIE RUSKÉHO JAZYKA
Андрей Зализняк - История русского языка (2015)
Andrej Zalizňak - Historie ruského jazyka (2015)
Přednáška. Jaký je původ slova "Русь"? Je pravda, že moderní ruský literární jazyk vznikl v důsledku kombinace velkoruského hovorového nářečí a církevně slovanského jazyka, který se datuje do staré bulharštiny? Jaké dialekty tvořily základ moderní ruské řeči? Kdy a proč se v našem jazyce zformovaly výrazy "okání" a "akání"? Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi ruským jazykem a ukrajinským a běloruským jazykem?
Všechny tyto otázky jsou zodpovězeny akademikem Ruské akademie věd, doktorem filologie, akademik Ústavu slovanských studií Ruské akademie věd, profesorem Moskevské státní univerzity Andrej Zalizňak.
POSLECH
Давид Ойстрах - Скрипка
- Из сокровищницы мирового исполнительского искусства (2019)
David Oistrach - Housle - Z pokladnice světového múzického umění (2019)
В. А. Моцарт - Концерт № 5 ля мажор для скрипки с оркестром, Allegro aperto 2. Adagio 3. Rondeau. Tempo di menuetto. Dирижер Г. фон Караян.
Давид Ойстрах - Лучшие композиции
David Oistrach - Nejlepší skladby
Раабен Лев - Давид Ойстрах (Самойлов Г.)
Raaben Lev - David Oistrach
Poslech – podle osobního výběru.
Připravila: K. Eibenová