Zasedání výborů Česko-ruské společnosti a České asociace rusistůV sobotu 26. března 2022 se v Praze uskutečnilo společné zasedání výkonného výboru Česko-ruské společnosti a republikové rady České asociace rusistů.
Na jednání byly zhodnocena činnost spolků v uplynulém roce, kdy řada tradičních aktivit proběhla distančními formami, ale více než v minulosti se dařilo prezentovat naši kulturu v zahraničí.
Byly také projednány plány činnosti na rok 2022 a přijato prohlášení:
Výbory Česko-ruské společnosti a České asociace rusistů soucítí s obětmi ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a děkují všem členům obou organizací, kteří se aktivně a nezištně zapojili do pomoci lidem zasaženým těmito událostmi. Zejména pak členovi Středočeské rady ČRS ing. Jiřímu Grünbauerovi, který nabídl potřebným léčebnu Charlotty Masarykové v Bukovanech.