Konference DIALOG KULTUR XI v Hradci KrálovéMezinárodní vědeckou konferenci uspořádaly ve dnech 24.– 25. března 2022 Katedra ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Slavistická společnost Franka Wollmana na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Česká asociace rusistů.
DIALOG KULTUR je konference zaměřená na vzájemné působení kultur a jazyků se zvláštním zřetelem na kulturu a jazyky slovanského areálu. Uskutečnilo se jednání v sekcích jazykovědné, lingvodidaktické a literárněvědné. Jednacími jazyky konference byly čeština, ruština a slovenština a v rámci jednotlivých sekcí byla vyčleněny tematické bloky:
Jazykověda: Cizojazyčné vlivy na slovanské jazyky na různých úrovních jazykového systému
Srovnávací výzkumy v oblasti jazykovědné rusistiky
Lingvodidaktika: Moderní tendence v didaktice ruského jazyka
Literární věda: Srovnávací a žánrové pojetí světové literatury (komparatistika a genologie)
V rámci bloku Literární věda se uskutečnil kulatý stůl u příležitosti jubilea významného českého slavisty prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc.
gogolkonf09_W.jpg
Prof. I. Pospíšil na Gogolovské konferenci, spolu s prof. D. Kšicovou.

Mezi gratulanty, kteří panu profesorovi Pospíšilovi blahopřáli živě i online byli představitelé řady českých, moravských a slovenských univerzit. Velmi mne, ostatně jako vždy, potěšilo jeho moudré a lidské vystoupení. Doufám, že mu udělala radost dedikace mojí úvahy o tom, že pravděpodobným autorem nejstarší hymny světa je Svatý Vojtěch.
Jubilanta pozdravil také další významný český vědec - zakladatel konference Dialog kultur prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., který byl letos jmenován emeritním profesorem Univerzity Hradec Králové.
Součástí konference bylo vždy představení Divadelní skupiny Inspirace, která působí pod záštitou Katedry RJ a literatury PdF UHK. První premiéra inscenace Někrasovovy hry Šídlo v pytli neutajíš, děvče pod zámkem neudržíš se uskutečnila online 29. června 2021 a druhá 21. března letošního roku. Tentokrát představení zahajovalo univerzitní pedagogické dny a bylo další úspěšnou režií obětavé a talentované doc. Galiny Kosych. Na úspěchu inscenace se významně podílel dr. Jaroslav Sommer.
Další člen katedry dr. Miroslav Půža nás pozval na Regionální kolo festivalu ARS POETICA, které se na Univerzitě Hradec Králové uskuteční 22. dubna 2022. Těšíme se.
J. Klapka