19. celostátní rusistický seminářse uskutečnil ve dnech 11. – 13. října 2013 v hotelu Hláska ve Zlenicích u Prahy. Ve spolupráci s Česko-ruskou společností a Českou asociací rusistů jej pořádá Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Seminář byl akreditován MŠMT v rámci programu Celoživotního vzdělávání a věnován aktuálním otázkám výuky ruského jazyka na českých školách. Zazněly na něm např. přednášky Ruská mytologie (dr. N. Benžálová), Liberální tendence v ruské kultuře 60. - 80. let 20. století (dr. I. Ryčlová, Ph.D.), Marina Cvetajevová a český čtenář (dr. A. Hlaváček), Ludvík Kuba a Rusko (Mgr. J. Klapka), Dětství v evropské a ruské literatuře (dr. R. Hříbková, CSc.), Využití ICT ve výuce ruštiny (Mgr. V. Kaplanová), Hry v hodinách ruského jazyka (Mgr. K. Eibenová), Dvě století zpěvníků ruských písní (Mgr. K. Eibenová a Mgr. J. Klapka), Intonace jako prostředek komunikace (Mgr. J. Konečný), K otázce lexikálních přejímek ve výuce ruského jazyka (dr. X. Vicaire) a přednášky k dalším tématům.