Ozdravný pobyt dětí českých krajanů v Třemešku 2013 / 3Dovádění na trampolině, foto P. Lónová
     Účastníci ozdravného pobytu se již zúčastnili prvního výletu: v Šumperku v reprezentačních prostorách radnice je přijal starosta města, senátor Mgr. Zdeněk Brož, besedoval s nimi a věnoval jim upomínkové dárky.
     Krajané současně navštívili Nový Malín, kde se poklonili památce svých předků, umučených před 70 lety fašisty ve vypálené obci Český Malin na Volyni. Událost jim přiblížila jedna z krajanských vedoucích - Ludmila Gulchuk z Dubna.
     Krajané již pilně pracují i v kroužcích české historie a zeměpisu, zúčastnili se besedy k historii a činnosti českých krajanských spolků na Ukrajině a k historii česko - ukrajinských kulturních vztahů. Převším si však hojně užívají čistého horského vzduchu a prázdninových her.

Obrazové zpravodajství OP 2013_2