Ozdravný pobyt dětí českých krajanů v Třemešku 2013 / 2bazén v Třemešku, foto T. Binderová
     Program ozdravného pobytu se již rozběhl naplno. Děti, které k nám vyslaly české krajanské spolky z Dubna, Malyna, Kyjeva, Žitomyru a dalších míst Ukrajiny, postižených černobylskou havárií, absolvovaly vstupní lékařské prohlídky a nyní se pod vedením rehabilitační sestry pravidelně zúčastňují rehabilitačních cvičení, která jim předepsala lékařka.
     Jejich součástí je i rehabilitační plavání a hra na flétnu.
     Počasí přeje, a tak se všechny aktivity mohou odehrávat přímo v přírodě.

obrazové zpravodajství OP 2013_ 1.pdf