Ozdravný pobyt dětí českých krajanů v Třemešku 2013 /1krajanské děti po příjezdu na ozdravný pobyt, foto T. Binderová
Sedmdesát dětí českých krajanů, které žijí na Ukrajině v oblastech postižených černobylskou havárií, přijelo do Jeseníků upevnit své podlomené zdraví. Během tří týdnů, které stráví v krásné přírodě, je čeká rehabilitační a rekondiční program; formou her a soutěží se budou zdokonalovat v českém jazyce a rozšiřovat své znalosti o České republice a české kultuře. Projekt pořádá Česko - ruská společnost za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Milé hosty spolu s realizačním týmem v Třemešku uvítal předseda České rady ČRS Tomáš Lukavský.