Celostátní přehlídka 47. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památníkGymnázium Blansko, foto PhDr. D. Fránková
se uskutečnila 10. května 2013 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Zaznamenala dosud nebývalý zájem - 270 účastníků a čtyřicet sedm vystoupení v oblasti recitace a zpěvu děl ruských autorů v ruském jazyce.
Soutěž v uměleckém přednesu ruské poezie, prózy a písní v ruském jazyce Puškinův památník existuje v Českých zemích od r. 1966 (na Slovensku od r. 1959) a je nejstarší evropskou soutěží a přehlídkou v uměleckém přednesu v cizím jazyce. Do r. 1989 byl plný název Puškinův památník - Rossiana, od r. 1990 ARS POETICA-Puškinův památník.

ARS POETICA 2013 - dojmy.pdf