Čeští krajané na Kavkaze     Zajímavou přednášku předsedkyně novorossijského Kulturně osvětového českého klubu Mateřídouška (RF) Iriny Treťjakovové uspořádala 21. ledna 2013 Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR v Praze.
     Paní Treťjakovová krásnou a plynulou češtinou seznámila přítomné odborníky, studenty i další veřejnost s historií české menšiny na severním Kavkaze a s bohatou činností krajanského spolku Mateřídouška. Představila též publikaci Vladimíra Pukiše „Češi severního Kavkazu: léta a osudy (1868–2010)“ (první a dosud jediná současná monografie věnovaná krajanům této oblasti, vydaná za finanční podpory MZV ČR). Závěrem příjemného setkání zaznělo v podání krajanského pěveckého souboru Kytice několik českých písní, které se dodnes v Kirillovce zpívají.
     Více o krajanském spolu Mateřídouška se můžete dozvědět zde:

http://materidouska.eu/