Republikové shromáždění zástupců Česko - ruské společnostiZástupci Česko - ruské společnosti, o.s. z celé České republiky se sešli v sobotu 26. května 2012 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze na Republikovém shromáždění. Projednali a schválili Zprávu o činnosti Česko - ruské společnosti, o.s. v letech 2006 - 2011, Zaměření činnosti na další období a zprávu revizní komise.
     Jménem mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v České republice pozdravil Republikové shromáždění A. V. Kuzněcov, rada Velvyslanectví RF v ČR. Po následující diskusi, ve které vystoupilo 13 účastníků, proběhly volby do České rady (byla zvolena v počtu 29 členů) a Revizní komise (zvoleni byli 4 členové a 2 náhradníci).
Republikové shromáždění zřídilo funkci čestného předsedy ČRS a ustavilo do ní ing. Vladimíra Remka.
      Na ustavujícím zasedání České rady byl jejím předsedou zvolen Tomáš Lukavský, 1. místopředsedou Josef Holouš, místopředsedou Karel Šesták. Výkonný výbor byl zvolen ve složení: A. Bílek, J. Bína, J. Holouš, J. Klapka, T. Lukavský, F. Navrátil, K. Šesták a J. Šlézar. Revizní komise svým předsedou zvolila Pavla Jurke.

Zaměření činnosti na další období
zpráva o činnosti ČRS 2006-2011