ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ 3Po dvouleté přestávce se 22. dubna 2022 konala východočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.
Ve slavnostní aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové přivítal účastníky hlavní organizátor regionální přehlídky Mgr. Miroslav Půža, Ph.D z katedry ruského jazyka a literatury.
Recitátorky a zpěvačky ze základních i středních škol vytvořily milou atmosféru a porota byla velmi spokojená s výkony i s výběrem textů i písní.
Předsedkyně poroty Mgr. Hana Koudelková:
„Tento ročník po covidové pauze byl , co se účasti týče, slabší.. Po pravdě jsem si myslela, že se nebude konat s ohledem na události na Ukrajině. Proto mě potěšily, kolegyně, které to nevzdaly a své žáky na soutěž připravily. Vždyť ruština - jako komunikační prostředek a hlavně slovanský jazyk a Puškin za ruskou agresi vůči Ukrajině nenesou odpovědnost! Moje pocity z vystoupení byly skvělé, obdivuji všechny žákyně a studentky, které se naučily mnohdy i dost dlouhé texty. Měla jsem dokonce ´husí kůži´ při zpěvu Elišky Crhákové z Moravské Třebové.“
Diváky zaujala také recitace dalších studentek z Moravské Třebové: Venduly Tiché, Anety Zemánkové a Alexandry Pokorné. Každé vystoupení bylo vynikající. Jinak osobité, jinak zajímavé. Proto byla všem studentkám z Moravské Třebové udělena první místa s postupem.
Na závěr byly předány diplomy, vítězky se svými pedagogy byly pozvány do celostátní přehlídky. Byla oceněna dlouholetá úspěšná činnost kolegyní PaedDr. Evy Voborníkové, Eleny Mazurové, Mgr. Kristýny Kovačové i Mgr. Ireny Ročkové, která v závěru představila svou novou ukrajinskou žačku Olgu Somaš. Olga recitovala rusky Puškinovo vyznání Ja vas ljubil a ukrajinsky verše Tarase Ševčenka.
Vyvrcholením přehlídky bylo vystoupení Divadla Inspirace, které působí v rámci katedry ruského jazyka. Soubor sehrál v ruštině Někrasovovu hru Šídlo v pytli neutajíš, děvče pod zámkem neudržíš. Diváky potěšilo představení, pěkně vypravený program a zejména beseda s režisérkou doc. Galinou Kosych, CSc. a její umělecké a lidské vyznání.
-JK-
trio_W.jpg
Vítězné trio kategorie základních škol ze ZŠ Štefánikova Pardubice:
Eliška Koberová, Kateřina Křížová a Nicol Pešková